DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
 
 
HOME - SITEMAP
 
  MIERENBESTRIJDINGSMIDDELEN  
 

 

Op de websitepagina lastige mieren is het een en ander uitgelegd met betrekking tot overlast gevende mieren. Hier gaan we alleen in op het actief bestrijden, het doden dus, van mieren.

1. Huis-tuin-en-keuken-bestrijding
Bestrijden met kokend water, verfbranders, hogedrukreinigers en het branden van spiritus zijn alle methoden die niet werken, althans er blijven genoeg mieren over om de overlast is stand te houden. Op een congres van mierenbestrijders in Duitsland (september 2015), kwam aan het licht dat de wegmier, faraomier en het spookdraaigatje wegblijven van plaatsen waar neemolie, kaneelolie en kaneelpoeder werd aangebracht.

2. Vrij verkrijgbare mierenbestrijdingsmiddelen
Lokdoosjes en korrels, verkrijgbaar in de bouwmarkten, drogisterijen en tuincentra, werken nu eens wel, dan weer niet. Het succes hangt onder andere af van de grootte van de mierenkolonie die moet worden bestreden, van het soort mier en van de tijd van het jaar. Enkele voorbeelden:
a. zeer gedisciplineerde mieren, die een vaste route naar hun vaste voedselbron hebben, laten zich zelden verleiden door de aantrekkelijke (en giftige) inhoud van een mierenlokdoosje of korrels.
b. de behoefte aan bepaald soort voedsel kan per seizoen variëren; daar is bij de ontwikkeling van het bestrijdingsmiddel geen rekening mee gehouden.
c. bestrijden in het voorjaar is lastig, omdat de achterlijven van de mieren nog vol zitten met reservevoedsel, er dus geen directe behoefte aan voedsel is. De rondlopende mieren verkennen in het voorjaar in eerste instantie hun omgeving. Alleen voedsel verzamelende mieren kunnen effectief worden bestreden (zie websitepagina sociale maag).
Verder: mierenlokdoosjes drogen uit en zijn beperkt effectief (ongeveer 14 dagen) en korrels zijn vochtgevoelig en daardoor beperkt inzetbaar.

3. Professionele bestrijding
Bij een correcte bestrijding volgt de bestrijder de volgende stappen uit:
1) vaststellen welke mierensoort het betreft
2) precies nagaan waar de mieren lopen
3) nagaan waar het nest zich (mogelijk) bevindt
4) adequaat bestrijdingsmiddel kiezen
5) het bestrijdingsmiddel nauwgezet doseren en selectief inzetten
6) nacontrole
De praktijk is helaas dat de meeste professionele dierplaagbestrijders een beperkte kennis hebben van mieren, daarom stap 1 overslaan, meteen beginnen met stap 4 en vaak ook stap 6 overslaan.
Een effectief bestrijdingsmiddel is Maxforce Quantum Gel of een vergelijkbaar alternatief. Dit middel is relatief duur en wordt daarom vaak niet toegepast.
Geregeld wordt gekozen voor contactgiffen, waarmee ook andere insecten bestreden kunnen worden. Het effect hiervan is dat een deel van de mieren wordt gedood, terwijl het andere deel wordt verjaagd. Het gevolg daarvan is dat het probleem verergerd. In feite worden de mieren namelijk verspreid, zijn dus lastiger te traceren en veroorzaken op den duur op meer plaatsen overlast.
Zelfs professionele bestrijding-volgens-het-boekje is niet altijd succesvol. Dit ligt niet aan een niet-professionele aanpak, maar aan de beperktheid van het bestrijdingsmiddel.

Zijn de middelen veilig?
De meeste bestrijdingsmiddelen tegen mieren bevatten het gif imidachloprid. Vanwege de achteruitgang van de honingbij heeft de Europese Commissie het middel – voorlopig -  verboden voor een beperkt aantal toepassingen, namelijk waarbij honingbijen gevaar lopen. In Nature (2014, Nature 13531) staat een artikel over het verband tussen de geconstateerde achteruitgang van insectenetende vogels en het gebruik van imidachloprid. Met andere woorden: Bezint eer gij begint aan een mierenbestrijdingsmiddel met dit gif.

Professionele bestrijders weten niet altijd van de hoed en de rand
Marktleider op het gebied van plaagdierbestrijding, Rentokil, beweert in een advertentie in het blad PestControlNews van juni 2014: "Er zijn wel 217 verschillende soorten ongedierte en alleen wij kunnen ze allemaal aan". Er zijn echter talloze voorbeelden dat overlast van mieren niet altijd succesvol kan worden bestreden. En er zijn talloze voorbeelden dat dierplaagbestrijders niet met de juiste middelen werken om mieren te bestrijden. Zo staat in het zojuist genoemde blad een cartoon van een dierplaagbestrijder die met een spuitbus mieren te lijf gaat. De cartoon hoort bij een artikel over MUSCA, een organisatie die cursussen voor professionals verzorgd op het gebied van dierplaagbestrijding... Maar er bestaan geen in Nederland toegelaten spuitmiddelen waarmee mieren effectief kunnen worden bestreden!
Dat kennis om welke mier het gaat ook dikwijls ontbreekt, blijkt bijvoorbeeld op de website van de dierplaagbestrijder "Xterminator". Op de webpagina "tuinmieren" staan vijf foto's van mieren. Drie daarvan hebben een onjuiste naam. (Inmiddels zijn de foto's van de website gehaald). Op dezelfde website staat: "Xterminator ongediertebestrijding rekend direct af met mieren. Na 1 bezoek is het mierenprobleem opgelost." Een dergelijk bericht is niet alleen arrogant, maar zelfs per definitie onwaarschijnlijk.
Ook Rentokil weet het kennelijk niet precies. Zij geven op hun webpagina met betrekking tot mieren (gezien op 10-7-2014), drie voorbeelden van overlast gevende soorten: wegmieren, faraomieren en Rogers mieren. De meest gemelde schadelijke mier in Nederland staat er niet bij: de boommier. Wegmieren zijn niet schadelijk maar irritant. Faraomieren zijn bij lange na niet de meest voorkomende plaagmieren. En wat is een Rogers mier? Het is de letterlijke vertaling van het Engelse woord "Roger's ant", wat in het Nederlandse vertaald moet worden met compostmier. Een soort die zelden overlast geeft!
De website www.spinnen-zilvervisjes-kakkerlakken-bedwantsen-ongedierte.nl (synoniem voor “Beestjes kwijt” en “Kijk op ongedierte”) maakt de fout door een oude publicatie (1996) letterlijk over te nemen. Een publicatie die nu niet meer door de beugel kan en toen eigenlijk ook al niet. Het gaat over de mergelmier Lasius alienus, die een tuinmier wordt genoemd. Er wordt onder andere Amerikaans onderzoek geciteerd. De mergelmier komt in Nederland alleen op enkele plaatsen in Zuid-Limburg voor en het voorkomen in de Verenigde Staten berust vrijwel zeker op een misverstand (eigen onderzoek). Men noemt de bestrijding van de mergelmier in Leiden in 1995 succelvol, door het gebruik van het middel foxim. De mier waar het hier echter om gaat is de plaagmier Lasius neglectus, het middel foxim is sinds 2007 verboden en bovendien heeft dit middel niet gewerkt, want in bedoelde wijk in Leiden is dezelfde mier nog altijd een hinderlijke plaag.
In 2016 zwakt Bayer de effectiviteit van haar supermiddel Maxforce Quantum af door in haar advertenties in vakbladen te stellen dat het middel werkt 'tegen tropische mieren binnen en buiten'. Dus inheemse mieren worden niet meer genoemd! Maar is de bewering waar, dat het middel werkt tegen de bestrijding van alle tropische mierensoorten die bij ons in en om huizen leven? Dit is zeer de vraag. De bestrijding van de plaagmier Lasius neglectus bijvoorbeeld is nog steeds nergens succesvol bestreden. En pas op: de werkzame stof in dit middel is imidacloprid, welke middel ontraden wordt door milieubeschermers en bijenhouders (zie hierboven).

Milieucentraal.nl
De Stichting Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische en betrouwbare informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, de overheid en vele media. Begin september 2014 verscheen een grote advertentie van deze organisatie met de boodschap hoe je mieren 'milieuvriendelijk' moet bestrijden. Geen van de methoden die Milieu Centraal in de advertentie noemt, zijn afdoende! En men gaat er volledig aan voorbij dat de ene mierensoort heel anders bestreden moet worden dan de ander. Ditzelfde blijkt uit uit de teksten op de website van Milieu Centraal.

Hulp inroepen kan helpen
Huurders doen er bij ernstige mierenoverlast goed aan bij de verhuurder/woningbouwvereniging hulp te zoeken. In de grote steden kan men de GGD of gemeentereiniging benaderen. In geval van een mierenplaag (vliegende mieren uitgezonderd) is het sowieso verstandig de overheid te hulp te roepen, zodat de bestrijding collectief kan worden aangepakt.

Gratis advies
Indien u wilt weten met welke mieren u van doen heeft, al was het maar om te weten te komen of er een kans bestaat dat de mierenoverlast in de toekomst zal toenemen, kunt u enkele mieren opsturen naar de samensteller van deze site. Zie daarvoor de pagina lastige mieren. 

 

 
Peter Boer; laatste update: 08.07.2016