DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
BESCHERMDE EN BEDREIGDE MIERENSOORTEN

Over de status van de meeste soorten in Nederland is niet veel bekend. Welke soorten algemeen zijn, is duidelijk: de top zes bestaat uit Lasius niger, Myrmica rubra, Lasius flavus, Tetramorium caespitum, Myrmica ruginodis en Lasius umbratus. De vraag of een bepaalde soort toeneemt of afneemt is moeilijker te beantwoorden. Hierover is slechts van enkele opvallende soorten (reuzenmieren en amazonemier) iets met redelijke zekerheid te zeggen.

Op de IUCN Red List of Threatened Species, staan zes soorten die in Nederland voorkomen: Anergates atratulus, Myrmica ruginodis, Formica polyctena, Formica pratensis, Formica rufa, Formicoxenus nitidulus en Myrmica hirsuta.

Drie steekmiersoorten zijn belangrijk voor enkele vlinders van de Nederlandse Rode Lijst: Myrmica ruginodis, Myrmica scabrinodis en Myrmica rubra.

Twee soorten zijn belangrijk voor enkele sprinkhanen van de Nederlandse Rode Lijst: Formica exsecta en Lasius flavus.

Een Rode Lijst voor de mieren van Nederland bestaat (nog) niet. Een Rode Lijst is vaak samengesteld volgens nationaal gestandaardiseerde criteria. Dergelijke criteria zijn niet haalbaar voor veel insectensoorten, waaronder mieren. Vanwege het beperkte aantal beschikbare gegevens berust een Rode Lijst in een dergelijk geval op een 'expert judgement'. Rode Lijstsoorten verdienen speciale aandacht. Niet alleen omdat de soorten die er op staan kwetsbaar of bedreigd zijn, maar vooral omdat zij indicatoren kunnen zijn voor de achteruitgang (in kwaliteit en kwantiteit) van hun leefomgeving. Hieronder staat een voorstel voor een Rode Lijst voor de mieren van Nederland.

Zie ook: Rode bosmieren vogelvrij en Bescherming Rode bosmieren

Bedreigd tot (bijna) uitgestorven, voorkomen van grote internationale betekenis

Myrmica bibikoffi
Stenamma westwoodi

Bedreigd tot (bijna) uitgestorven

Camponotus ligniperda
Formica pressilabris

Formica truncorum
Lasius bicornis
Lasius carniolicus
Leptothotax gredleri
Myrmica gallienii
Myrmica hirsuta
Myrmica sulcinodis
Myrmica vandeli
Polyergus rufescens

Bedreigd tot (bijna) uitgestorven; alleen lokaal in Zuid-Limburg voorkomend

Lasius alienus
Lasius citrinus

Lasius jensi
Tapinoma erraticum

Kwetsbaar; alleen lokaal in Zuid-Limburg voorkomend
Temnothorax affinis
Temnothorax unifasciatus

Kwetsbaar

Formica picea
Hypoponera punctatissima
Myrmica lobicornis
Myrmica specioides
Tapinoma subboreale

laatste update: 06.02.2016