DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
 
 
HOME - SITEMAP
 
  PUBLIKATIES OVER MIEREN VAN NEDERLAND  
 

 

Achterberg C van 1981. Johan George Betrem (21.III.1899-16.VII.1980). Entomologische Berichten Amsterdam 41: 134-141.

Annema M, Jansen AJM, Boschinga W van 1998. Het herstel van het vroongrondengebied Middel- en Oostduinen op Goeree. Stratiotes 17: 20-60.

Arends P & Grobben N 2019. Rode schorpioenmier Crematogaster scutellaris in een kerststukje. Forum Formicidarum 20 (1): 14-16.

Arends P 2014. Determinatiedag van de mierenwerkgroep in Wageningen op 2 oktober 2013. Forum Formicidarum 15 (1): 9-11.

Arp S 2023. Mierengemeenschappen bij vferschillende typen bosbeheer. EIS2023-04.

Belgers JDM 2023. De parasitaire lintworm Anomotaenia brevis bij de bosslankmier Temnothorax nylanderi. Forum Formicidarum 24 (1): 9-10.

Bestuur Mierenwerkgroep 2018. In memoriam Nico W. Elfferich. Forum Formicidarum 19 (1): 4-6.

Berg M 1995. De mierenpissebed Platyarthrus hoffmannseggi, een mysterieuze gast in mierennesten. Natura 92: 62-65.

Betrem JG 1926. De mierenfauna van Meijendel. De Levende Natuur 31: 211-220.

Betrem JG 1953. Enkele opmerkingen over de soorten van de Formica-rufa groep (Hymenoptera). Entomologische Berichten 14: I-VIII.

Betrem JG 1954. De satermier (Formica exsecta Nyl., 1846) en enkele van haar problemen (Hym. Form.). Entomologische Berichten Amsterdam 15: 224-230.

Betrem JG 1955. On some ant types of Fabricius. Entomologische Berichten 15: 291-293.

Betrem JG 1955. De systematische plaats van Formica congerens ab. Thijssei Starcke (Hym. Form.). Entomologische Berichten Amsterdam 15: 391-393.

Betrem JG 1960. Formica truncorum F. niet inheems. Entomologische Berichten Amsterdam 20: 130-134.

Betrem JG 1960. Uber die Systematik der Formica rufa-Gruppe. Tijdschrift voor Entomologie 103:51-81.

Betrem JG 1962. Die neue Systematik der Formica rufa-Gruppe. Verhandlungen des XI Internationaler Kongress fur Entomologie, Wien, 17-25 August 1960, Band 3: 298-300.

Betrem JG 1962. Quelques remarques sur L’identite de la Formica nigricans. Entomolische Berichten Amsterdam 22: 38.

Betrem JG 1964. Einige Bemerkungen über Formica-Material aus Nordostkarelien. Waldhygiene 5: 215-216.

Beuker D 2004. De moerasknikspriet Microdon myrmicae in Nederland (Diptera: Syrphidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 21: 55-60.

Biemans B, 2020. Rode vuurmieren. Dierplagen 23 (3): 4-6.

Bijlsma RG 2023. Nabroedstijds zwerf- en foerageergedrag van Bonte Vliegenvangers Ficedula hypoleuca in het licht van bruidsvluchten van Wegmieren Lasius niger. Drentse Vogels 36: 104-120.

Billen J 1997. In memorium Jozef K.A.van Boven. Belgian Journal of Zoology 127: 105-106.

Boer P 2023. Viervlekmieren Dolichoderus quadripunctatus in klimop in Bergen, Noord-Holland. Forum Formicidarum 24 (3/4): 38-41.

Boer P 2022. Manwijven en werksterkoninginnen. Forum Formicidarum 23 (2): 10-11.

Boer P 2022. Boekbespreking: Ants (door Richard Jones 2022). Forum Formicidarum 23 (2): 18-19.

Boer P 2022. Inventariseren en monitoren van rode bosmieren Formica polyctena/rufa. Forum Formicidarum 23 (1): 9-13.

Boer P 2022. Doodslag door MTB'ers. Forum Formicidarum 23 (1): 23-24.

Boer P, J Noordijk & AJ v Loon 2021. Schorpioenmieren Crematogaster in Nederland (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 57.

Boer P 2021. Kun je aan een mierennest zien wie erin woont? Natura 2021 (4): 10-12.

Boer P 2021. Mieren in mest van grote grazers. Forum Formicidarum 22 (1): 18-20.

Boer P 2020. De Iberische wegmier Lasius grandis, een nieuwe exotische mier in Nederland (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 55: 107-109.

Boer P, Loss AC, Bakker F, Beentjes K, Fisher BL, 2020. Monomorium sahlbergi Emery, 1898 (Formicidae, Hymenoptera): a cryptic globally iontroduced species. ZooKeys 979: 87-97.

Boer P 2020. Kan je aan een mierennest zien wie er in woont? Forum Formicidarum 21 (3): 20-23.

Boer P & Luijten H 2020. Glanzende houtmieren in verse hars. Forum Formicidarum 21 (1): 11-12.

Boer P, Luijten H &Noordam A 2020. Op mieren jagende kogelspinnen. Forum Formicidarum 21 (1): 13-15.

Boer P 2020. Mieren. In: Wielink, P van et al. De Kaaistoep, het best onderzochte stuk natuur in Nederland. KNNV-afd. Tilburg: 166-172.

Boer P 2019. Buisvallen. Forum Formicidarum 20 (3): 24-25.

Boer P & Spek E van der 2019. Malaiseval vol wintermieren. Forum Formicidarum 20(2): 17-21.

Boer P 2019. Verhuizen glanzende gastmieren mee als hun gastheer verhuist? Forum Formicidarum 20 (1): 8-10.

Boer P 2018. Niet alle mannen leven extreem kort. Forum Formicidarum 19 (3): 20-21.

Boer P 2018. Satermieren in Noord-Hollandse duinen bedreigd door verheiing en Schotse hooglanders. Forum Formicidarum 19 (3): 22-24.

Boer P & J Noordijk 2018. Infecties met platwrat Aegeritella tuberculata op schubmieren (Formicidae: Formicinae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 51: 7-12.

Boer P 2018. Boekbespreking: Stockan JA & Robinson EJH 2016. Wood ant ecology and conservation. Cambridge University Press. 304 pp. Forum Formicidarum 19 (2): 13-15.

Boer P, Noordijk J & Loon AJ van 2018. Ecologische atlas van Nederlandse mieren (Hymenoptrera: Formicidae). EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden 125 pp.

Boer P, Noordijk J, Heijerman T, Verhoogt K & Vugt R van 2018. De tweekleurige hartknoopmier, Cardiocondyla obscurior, in de Hortus botanicus Leiden (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 78: 10-15.

Boer P, Spijkers H & Wielink P van 2018. Top zeven avonden: mieren op licht in de Kaaistoep. In: Peeters T, Eck A van, Cramer T (red). Natuurstudie in De Kaaistoep en aangrenzende terreinen in Tilburg. Verslag 2017. TWM Gronden BV, Natuurmuseum Brabant & KNNV Tilburg: 97-98.

Boer P 2017. Miereneducatie in Duitsland. Forum Formicidarum 18 (2): 3-5.

Boer P 2017. De Regel van Bergmann en cryptische mierensoorten. Forum Formicidarum 18 (1): 3-4.

Boer P 2017. Ook boommarters graven in bosmiernesten. Forum Formicidarum 18 (1): 14-16.

Boer P 2017. Mierensteken en stekende 'mieren'. Dierplagen 20 (1): 20-21.

Boer P 2016. Mieren als predatoren van vogels. Forum Formicidarum 17 (2): 15-17.

Boer P 2016. Stadsmieren. Vakblad Groen 72 (10): 36-38.

Boer P 2016. Rode schorpioenmieren in De Kaaistoep. De Oude Ley 38 (3): 23-24.

Boer P 2016. Roofoverval op Den Treek. Buitenspoor 98 (3): 11.

Boer P 2016. Raadsels rond de Haagse bosmieren. Holland's Duinen nr. 67: 17-21.

Boer P & Kelder L 2016. Effecten van brand, kaalkap en verstuiving op Rode bosmieren. De Levende Natuur 117: 61-64.

Boer P 2015. Het een en ander uit 2015. Forum Formicidarum 16 (3): 3-5.

Boer P 2015. Van muggen, mieren en teken. Blad no. 42: 8.

Boer P 2015. De stronkmier Formica truncorum in het Ommense gebied (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 44: 1-9.

Boer P 2015. Landkokerjufferlarven (Trichoptera: Limnephilidae: Enoicyla pusilla) in nesten van rode bosmieren (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 75: 147-153.

Boer P 2015. Grutten in ringslanghopen. Waternet, Natuuronderzoek 25 (1): 10.

Boer P 2015. Het een en ander uit 2014. Forum Formicidarum 16 (1): 3-5.

Boer P 2015. boekbespreking: L. Borowiec 2014. Cataloque of ants of Europe, the Mediterranean Basin and adjacent regions (Hymenoptera: Formicidae). Genus 25: 1-340. Entomologische Berichten 75: 78-79.

Boer P 2014. Te land, te water en in de lucht: mieren (pag. 216-219). In: Raad J de & Kooistra L, Texel is anders. Landschap, (cultuur)historie en natuur. Natuurmonumenten/Staatsbosbeheer, Den Haag. 294 pp.

Boer P 2014. Een exotische Camponotus van het Dwingelderveld. Forum Formicidarum 15 (1): 7-9.

Boer P 2014. Nestkoepeltje van glanzende houtmier? Forum Formicidarum 15 (1): 5-6.

Boer P 2014. Inbraak door poppenrovers? Forum Formicidarum 15 (1): 3-5.

Boer P 2014. Hopen als habitat. Tussen Duin & Dijk 13 (1): 12-13.

Boer P 2014. Mieren op licht in De Kaaistoep in 2012 en 2013. In: T. Peeters, A. van Eck & T. Cramer (red.), Natuurstudie in De Kaaistoep en aangrenzende terreinen in Tilburg. Verslag 2013, 19e onderzoeksjaar. TWM Gronden BV, Natuurmuseum Brabant & KNNVafdeling Tilburg, 167 p.

Boer P, Noordijk J & Loon AJ van 2018. Ecologische atlas van Nederlandse mieren (Hymenoptrera: Formicidae). EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden 125 pp.

Boer P, Noordijk J, Heijerman T, Verhoogt K & Vugt R van 2018. De tweekleurige hartknoopmier, Cardiocondyla obscurior, in de Hortus botanicus Leiden (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 78: 10-15.

Boer P & Noordijk J 2013. boekbespreking: Dekoninck W, Ignace D, Vankerkhoven F & Wegenez P 2012. Verspreidingsatlas van de mieren van Belgie. Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 148: 95-186. Entomologsche Berichten 73: 218-219.

Boer P 2012. De rode lijsten van Vlaanderen, Nederland en Nordrhein-Westfalen. Forum Formicidarum oktober 2012: 3-7.

Boer P 2012. Schapen in het duin. Zegen of vloek voor biodiversiteit? Natura 109 (4): 12-15.

Boer P 2012. Schapengebrazing in Bergen (NH) funest voor bosmieren. Forum Formicidarum april 2012: 4-5.

Boer P 2011. Bosmieren kwetsbaar voor brand(weer). De ecologie van een duinbrand. Natura 108 (6): 16-19.

Boer P 2011. Stronkmieren Formica truncorum in de kustduinen. Entomologische Berichten 71: 15-16.

Boer P & Berg MP 2011. De bruine staafmier, Ponera testacea (Hymenoptera: Formicidae) nieuw voor Nederland. Entomologische Berichten 71: 43-45.

Boer P (ed) 2010. Raamvalvangsten in 2008 in de duinen van Bergen (NH). https://www.pwn.nl/SiteCollectionDocuments/Natuur/Raamvalvangsten%20in%202008%20in%20de%20duinen%20van%20Bergen%20Boer%202010.pdf

Boer P 2010. Mieren van de Benelux. Stichting Jeugdbondsuitgeverij, 's Graveland. 184pp.

Boer P 2010. Twee soorten mierenleeuwen. Natura 107: 38-39.

Boer P & Brooks M 2010. Succesvolle buitenshuis vestigingen van de Argentijnse mier Linepithema humile in Nederland (Hymenoptera: Formicidae). Dierplagen 13(1): 13-17.

Boer P 2010. Na de brand in de duinen van Bergen en Schoorl. Tussen Duin & Dijk 9: 7-9.

Boer P & Brooks M 2010. Succesvolle buitenshuis vestigingen van de Argentijnse mier Linepithema humile in Nederland (Hymenoptera: Formicidae). Dierplagen 13(1)13-17.

Boer P & Brooks M 2009. Succesvolle buitenshuis vestigingen van de Argentijnse mier Linepithema humile in Nederland (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 31: 17-23.

Boer P 2009. Nieuws over de Nederlandse mieren (2004-2008) (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 30: 39-46.

Boer P 2009. Blauwwrat (Aegeritella superficialis) op bosmieren (Formica) in Nederland. Entomologische Berichten 69: 116.

Boer P, Wielink P van & Spijkers H 2009. Mieren in de Kaaistoep 2007-2008. In: Wielink P van & Cramer T (red) 2009. Natuurstudie in de Kaaistoep. Verslag 2008. KNNV-afdeling Tilburg/NV Tilburgsche Waterleiding Maatschappij/Natuurmuseum Brabant: 51-53.

Boer P & Vierbergen B 2008. Exotische mieren in Nederland. PestControlNews 18: 23.

Boer P 2008. Nester der Roten Waldameise auf und in Bäumen. Ameisenschutz aktuell 22: 115-118.

Boer P 2008. Topziekte bij bosmieren. Forum Formicidarum okt 2008: 4-5.

Boer P 2008. Observations of summit disease in Formica rufa Linnaeus, 1761 (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecological News 11: 63-66.

Boer P & Zijlstra M 2008. In memoriam Theo de Gruyter (1920-2008). Forum Formicidarum aug 2008: 1-2.

Boer P 2008. Een verrassing in een knikkergal. Forum Formicidarum aug 2008: 4-6, 10.

Boer P & Vierbergen B 2008. Exotic ants in The Netherlands (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 68: 121-129.

Boer P 2008. Het inventariseren en monitoren van mieren (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 28:17-34

Boer P, Wielink P van & Spijkers H 2007. Mieren op licht in 2004, 2005 en 2006. In: Wielink P van (red) 2004. Natuurstudie in de Kaaistoep. Verslag 2006. KNNV-afdeling Tilburg/NV Tilburgsche Waterleiding Maatschappij: 51-53.

Boer P 2007. boekbespreking: Bernhard Seifert 2007. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Entomologische Berichten 67: 154-155.

Boer P 2007. De mieren van De Kempen (Hymenoptera: Formicidae). In: Cuppen JGM & Drost B. Entomofauna van De Kempen, Noord-Brabant. Versdlag van de 161e zomerbijeenkomst te Baarschot. Entomologische Berichten 67: 132.

Boer P 2007. Aliens. In: Tiemersma S. Verslag van de 139e wintervergadering. Entomologische Berichten 67: 120.

Boer P 2007. De witvoetmier al waargenomen? Pest Control News 15: 18.

Boer P 2007. De verrassende mierencollectie (Hymenoptera: Formicidae) van Peter Boting. Entomologische Berichten 67: 66.

Boer P 2006. Mieren. In: Jungerius PD & Ketner-Oostra R (red). Onderzoek voor de toepassing van effectgerichte maatregelen in het stuifzandlandschap van het Hulshorsterzand. Stichting Geomorfologie & Landschap. Ede.

Boer P 2006. Mieren in en om huis. Dierplagen 9 (2): 5-7.

Boer P 2006. De mieren van de Drentsche Aa (Hymenoptera: Formicidae) in: Drost B & Cuppen JGM. Entomofauna van Noord-Drenthe. Verslag van de 160e zomerbijeenkomst te Schipborg. Entomologische Berichten 66: 70-90.

Boer P, Blommaart J, Huijbregts H, Nunen F van & Vorst O 2006. De compostmier Hypoponera punctatissima in het vrije veld. Entomologische Berichten 66: 56-57.

Boer P, Dekoninck W, Noordwijk T van 2006. De mierenfauna van enkele kalkgraslanden van Their de Lanaye en de herontdekking van Lasius distinguendus in België. Bulletin S.R.B.E./K.B.V.E 142: 115-122.

Boer P & Noordijk J 2005. Myrmica schenckioides nov. sp., a new socially parasitic ant species (Hymenoptera, Formicidae). Entomologische Berichten 65 (4): 120-123.

Boer P & Noordijk J 2005. Het effect van chopperen van kraaiheiden op de bodemfauna op Texel. Staatsbosbeheer Texel Rapport 2005-2. ISSN 0926-4558

Boer P 2005. De atlas …. en nu verder!! Bzzz, nieuwsbrief sectie Hymenoptera 21: 32-34.

Boer P 2005. De mieren van Texel (Hymenoptera: Formicidae) in: Cuppen JGM & Drost B. Entomofauna van Texel. Verslag van de 159e zomerbijeenkomst te Den Hoorn. Entomologische Berichten 65: 70-89.

Boer P 2005. De breedschubmier Lasius (Chthonolasius) sabularum en de steppemier L. (C.) distinguendus (Hymenoptera: Formicidae) in Nederland. Entomologische Berichten 65: 8-13. With summary.

Boer P 2004. Bodemkruipers in het Schoorlse bosreservaat Drieduin 1, mieren, miljoenpoten, kakkerlakken, pissebedden en enige andere evertebraten. 19pp.

Boer P,  2004. Gemier in Plan Goudplevier. De Levende Natuur 105: 72-75.

Boer P 2004. Mieren van Meijendel. Holland’s Duinen 44: 3-22.

Boer P & Noordijk J 2004. De ruige gaststeekmier Myrmica hirsuta nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 20: 25-32. With summary.

Boer P, Wielink P van & Peeters T 2004. Mieren in De Kaaistoep 1997-2003. In: Wiel M-C van de (red) 2004. Natuurstudie in de Kaaistoep. Verslag 2003. KNNV-afdeling Tilburg/NV Tilburgsche Waterleiding Maatschappij: 13-15.

Boer P, Dekoninck W, Loon AJ van & Vankerkhoven F 2003 Lijst van mieren (Hymenoptera: Formicidae) van België en Nederland, hun Nederlandse namen en hun voorkomen. Entomologische Berichten 63 (3): 54-58.

Boer P & Vierbergen G 2003. De mierenfauna van de Meinweg. In: Vorst O & Cuppen JGM 2003. Entomofauna van Meinweg en Roerdal - verslag van de 157e zomervergadering te Herkenbosch. Entomologische Berichten 63 (3): 61-62.

Boer P 2003. Mieren van het Balloërveld. Jaarverslag 2002 Stichting Willem Beijerinck Biologisch Station: 18-19.

Boer P 2003. De Kalme steekmier Myrmica lobicornis nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 19: 69-72. With summary.

Boer P 2003. Mieren van Meijendel. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. 20pp.

Boer P 2003. Het effect van chopperen in een kraaiheidevegetatie op de bodemfauna: de eerste resultaten. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. 17pp.

Boer P 2003. Grondige mieren. in: S Tiemersma, 135e wintervergadering. Entomologische Berichten 63 (2): 48.

Boer P 2003. Mieren van De Flors. Windbreker Nieuwsbrief februari 2003: 16-17.

Boer P 2002. Mieren van Schiermonnikoog. Eigen uitgave 29 pp.

Boer P 2002. Interessante mierenpopulaties. Tussen Duin & Dijk 1:10-11.

Boer P 2002. Mieren van de Hoge Veluwe. in: Bund CF van de, Rijswijk CC van & Sanders GM, 2002. Fauna van de Hoge Veluwe in 2001. Faunawerkgroep van de Vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe: 35-48.

Boer P 2002. Mieren, in: O Vorst & JGM Cuppen, Entomofauna van Westerwolde (GR). Entomologische Berichten 62: 110.

Boer P  2002. Duinrenmier Formica (Serviformica) lusatica (Hymenoptera: Formicidae) ook in Nederland. Entomologische Berichten 62:141.

Boer P 2002. Mieren en enkele andere evertebraten op 13 t/m 16 augustus 2002 van Landgoed Neercanne, het Bemelerbergcomplex en de Sint Pietersberg. Eigen uitgave. 9pp.

Boer P 2001 Mieren van Terschelling speciaal die van De Boschplaat en De Koegelwieck. Eigen uitgave. 23pp.

Boer P 2001. Mieren van De Middelduinen (en de Oostduinen) van Goeree. Eigen uitgave. 25pp.

Boer P 2001. Eenvoudige determineertabel voor het determineren van moerasmieren. Eigen uitgave 2e versie.

Boer P 2001. Mieren van Boswachterij Schoorl. Eigen uitgave. 46pp.

Boer P 2001. Mieren van de Boswachterij Kootwijk. Eigen uitgave. 17pp.

Boer P 2001. Mieren van de Slufter (Texel) en directe omgeving. Eigen uitgave. 19pp.

Boer P 2001. Duinmieren en mierduinen. Duin 24 (4): 15-16.

Boer P 2001. Zoektocht naar de zeggensteekmier Myrmica gallienii (Hymenoptera: Formicidae) in Nederland beloond. Entomologische Berichten Amsterdam 61(3): 33-36.

Boer P 2001. Op zoek naar Rode bosmieren in De Schoorlse Duinen. Bezoekerscentrum Het Zandspoor SBB Schoorl. Flyer.

Boer P 2000. Mieren van de Drunense Duinen (en Huis ter Heide). Eigen uitgave. 21pp.

Boer P 2000. Mieren van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Eigen uitgave. 19pp.

Boer P 2000. Eenvoudige determineertabel voor het determineren van moerasmieren. 1e versie. Parnas 2000.

Boer P 2000. Mieren van de Grafelijkheidsduinen. Eigen uitgave. 24pp.

Boer P 2000. Mieren van het Zwanenwater. Eigen uitgave. 28pp.

Boer P 2000. Mieren van het Nationaal Park De Hamert (en de Bergerheide). 30pp.

Boer P 2000. Mieren en mierenleeuwen van De Boschuizerbergen. Eigen uitgave. 20pp.

Boer P 2000. Mieren van Neeltje Jans. Eigen uitgave. 7 pp.

Boer P 2000. Mieren van Terschelling, speciaal die van de Boschplaat en de Koegelwieck. Eigen uitgave. 23pp.

Boer P 2000. Een tuin vol mieren…maar welke? Natura  97: 47-49.

Boer P & De Gruyter T 1999. Mieren in de Noord-Hollandse duinen. Verspreidingsatlas. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland. BOO-onderzoeksrapport 1999-03: 1-23.

Boer P 1999. Aanvullingen op en vraagtekens bij de Nederlandse mierenfauna (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 59: 141-144..

Boer P 1998. Mieren als natuurontwikkelaars, natuurbosontwikkeling door bostransplantaties. Nieuwe wildernis 1998 (3): 4-7.

Boer P 1997. Mieren in het Noordhollands Duinreservaat. 1997. Natura 1997 (1): 24-26.

Boer P 1997. Verslag van een eerste aanzet tot een studie naar de ecologie van de mieren van de duinen van Bergen NH. NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Bloemendaal. 44pp.

Boer P, Boting P, Dijkstra P & Vallenduuk H 1995. Formicoxenus nitidulus in Nederland als gast in Formica-nesten (Hymenoptera: Formicidae, Myrmicinae). Entomologische Berichten, Amsterdam: 55 (1):1-3..

Boer D de 1983. De invertebratenfauna van de Zuidlimburgse kalkgraslanden. Mieren (Hymenoptera:Formicidae). Natuurhistotisch Maandblad 72: 5-12.

Boer D de 1984 De aktiviteit van mieren in Zuidlimburgse kalkgraslanden (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische berichten 44: 101-105.

Boesschoten L, Blanckaert F en Noordijk J 2017. Het mediterraan draaigatje, invasief en overlastgevend. Dierplagen20 (3): 4-6.

Boomsma JJ 1982 On the ecology of ants in coastal dunes. Proefschrift VU Amsterdam.

Boomsma JJ & Loon AJ van 1982. Structure and diversity of ant communities in successive coastal dune valleys. Jounal of Anomal Ecology 51: 957-974.

Boomsma JJ, Mabelis AA, Verbeek HGM & Los EC 1987 Insular biogeography and distribution ecology of ants on the Frisian islands Journal of Biogeography 14: 21-37.

Bos C 2019. Muis bij mierenbuis. Forum Formicidarum 20 (2): 21-22.

Bos H 1887. Iets over de Nederlandsche mierenfauna. Tijdschrift voor Entomologie 30: 181-198.

Bos H 1887. Mieren en bladluizen. Tijdschrift voor Entomologie 31: 235-242.

Bos H 1888. Iets over de Nederlandsche mierenfauna. Tijdschrift voor Entomologie 31: 242-244.

Bos H 1893. Een nest van Lasius fuliginosus Latr. Tijdschrift voor Entomologie 36: 230-239.

Bosch A van den 2020. Ontstaan en ontwikkeling van polydome bosmierkolonies, veldstudie op de Utrechtse Heuvelrug. Forum Formicidarum 21 (3): 10-17.

Bouma-Litjens J 2020. Bloedrode roofmier als topsporter. Formum Formicidarum 21 (2): 22.

Bosman BT 1980. Hinderlijke en of schadelijke mijten en insekten in en om gebouwen in 1979. Entomologische Berichten 40: 115-116.

Bosman BT & De Jonge JT 1981. Hinderlijke en of schadelijke mijten en insekten in en om gebouwen in 1980. Entomologische Berichten 41: 81-83.

Bouman F, Boesewinkel D, Bregman R, Devente N & Oostermeijer G 2000 Verspreiding van zaden. KNNV Uitgeverij. Utrecht.

Boven J van 1943. Nieuwe vindplaatsen van merkwaardige mierensoorten. I. Natuurhistorisch Maandblad 32: 15-19, 29-30.

Boven JKA van 1943? Nieuwe vindplaatsen van Claviger longicornis Müll. Natuurhistorisch Maandblad 32?: 105-106.

Boven J van 1944. Nieuwe vindplaatsen van merkwaardige mierensoorten. IV. Natuurhistorisch Maandblad 33: 27-28.

Boven J van 1947. Nieuwe vindplaatsen van merkwaardige mierensoorten. V. Natuurhistorisch Maandblad 36: 5-9.

Boven J van 1949. Varia myrmecologica 1945-1946. Natuurhistorisch Maandblad 38: 88-91.

Boven JKA van 1951. Biometrische beschouwingen over het aantal oogfacetten bij de groep Lasius flavus De Geer. Natuurhistorisch Maandblad 40: 73-76.

Boven JKA van 1955. Lasius (Chthonolasius) affinis Schenck. Fauna Neerl. Nov. Spec. (Hymenoptera Formicidae). Natuurhistorisch Maandblad 44: 6-10.

Boven JKA van 1955. De mierenfauna van het Leudal bron?

Boven JKA van 1973. De levenswijze van Strongylognathus testaceus, een myrmecologisch onderzoek in het Leudal. In: T.Lemaire (red.), Het Leudal. Beeld van een Midden-Limburgs beekdal. Haelen: 101-123.

Boven JKA, mmv AA Mabelis 1986. De mierenfauna van de Benelux (Hymenoptera, Formicidae). Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV 173, 64 pp.

Brandt DC 1980 The thermal diffusivity of the organic material of a mound of Formica polyctena Foerst. In relation to the thermoregulation of the brood (Hymenoptera, Formicidae). Netherlands Journal of Zoology 30:326-344.

Brantjes NBM 1981. Mieren, luizen, zweefvliegen en de bestuiving van de Moeraswespenorchis. De Levende Natuur 1981: 123-127.

Brink T 2011. De verspreiding van de boommier (Lasius brunneus). Dierplagen 2011 (1): 10-13.

Bruijn H de 2019. In de nesten van de satermier. Natura 116 (1): 14-16. nb in het artikel wordt ten onrechte gesproken over F. pressilabris er had moeten staan: F. pressilabris en/of F. exsecta.

Bruijn H de 2017. Temperatuur en vochtigheid in en rondom vegetatie en nesten van satermieren. Forum Formicidarum 18(2): 5-13.

Bruyn GJ de & Mabelis AA 1972. Predation and aggression as possible regulatory mechanisms in Formica. Ekologia Polska 20 (10): 93-101.

Bruyn GJ de & Mabelis AA 1974. Mieren in Meijendel. In: Croin Michielsen N (red) Meijdel, duin-water-leven. Den Haag: 155-177.

Bruyn GJ de & Mabelis AA 1992. Rode bosmieren: hun samenhang met anderen. In: IVN-afdeling Leiden (red) Beleef het duin. Uitgeverij Jan van Arkel, Stichting Duinbehoud & KNNV, Utrecht: 127-153.

Buggenum HJM van & JT Hermans 2020. De rode bosmieren (Formica rufa-groep) van Landgoed Rozendaal en Schrevenhof. Deel 2. Populatieontwikkeling tussen 1990 en 2019. Natuurhistotisch Maandblad 109 (11): 221-229.

Buggenum HJM van 1993. Rode bosmieren in Midden-Limburg. De Levende Natuur: 4-10.

Cillessen M 2014. Mierenwerkgroepexcursie naar het Schoonloerveld en enkele andere terreinen op 13 september 2014. Forum Formicidarum 15 (3): 6-12.

Courbois M, Holstege N & Noordijk J 2015. De mieren van Goeree (Ouddorp), verslag van de excursie op 11 juli 2015. Forum Formicidarum 16 (3): 6-11.

Crombe P, Langohr R, Louwagie G 2015. Mesolithic hearth-pits: fact or fantasy? A reassessment based on the evidence from the sites of Doel and Verrebroek (Belgium). Journal of Archaeological Science 61: 158-171.

Dekoninck W, Boer P & Maelfait J-P 2004. Lasius platythorax Seifert, 1991 as a host of several Chthonolasius species, with remarks on the colony foundation of the parasites (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecologische Nachrichten 6: 5-8.

Dijk C van, Noordijk j & A. Evers. 2022. Bestrijding mediterraan draaigatje door bevriezing van de bodem. Rapport WPR-1205 Wageningen Research/EIS2022-24

Duurland J 2012. De mierenkweker van Maastricht. Dierplagen 2012 (1): 23.

Elemans M 2021. Groene specht foerageert op wegmieren tussen straatstenen. Forum Formicidarum 22 (1): 17-18.

Elfferich NW 1963. Blauwtjesrupsen en mieren. De Levende Natuur 1963: 145-155.

Elton ETG 1952. Verbetering van de Mierenstand onzer Bossen.T.N.O.-Nieuws no. 70, 7 (2), 2 pp.

Elton ETG 1958 Over het foerageren van de Rode bosmier. De Levende Natuur 1958: 155-160.

Elton ETG 1975. Spechten en rode bosmieren. Vogeljaar 23: 55-58.

Elton ETG 1989. On transmission of the labial gland disease in Formica rufa and Formica polyctena (Hymenoptera, Formicidae). Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Entomology Proceedings C92 (4) December 18: 415-459.

Ettema N 2021. MWG-excursie Maashorst/Herperduin op 28 augustus 2021. Forum Formicidarum 22 (3): 7-9.

Evers, A, J. Noordijk & C van Dijk 2023. Bodembevriezing tegen mediterraan draaigatje. Dierplagen Inforematie 2023 (1): 4-6.

Ewers HH 1934. Mieren 2e druk. Van Stockum & Zoon Den Haag

Felix R 2020. Miergasten. - In: Wielink, P van et al. De Kaaistoep, het best onderzochte stuk natuur in Nederland. KNNV-afd. Tilburg: 174-175.

Felix R, P Boer & B Aukema 2021. Pijpen, potten en emmers; enkele resultaten van 2019 en 2020. in: T. Peeters, a v Eck & T Cramer (red). Natuustudie in De Kaaistoep. Verslag 2020, 26e onderzoeksjaar. TWM Gronden BV, Natuurmeseum Brabant & KNNV-afdeling Tilburg. pp 91-96.

Felix R, Aukema B, Boer P, Bouvy E, Dekkers A & Zuijlen JW van 2018. Pijpvallen (vervolg). In: Peeters T, Eck A van, Cramer T (red). Natuurstudie in De Kaaistoep en aangrenzende terreinen in Tilburg. Verslag 2017. TWM Gronden BV, Natuurmuseum Brabant & KNNV Tilburg: 85-95.

Fokkinga F 2020. MWG-excursie naar voormalige vliegbasis Twenthe op 4 juli 2020. Forum Formicidarum 20 (2): 13-15.

Frerejean R 2020 Getouwtrek aan een spinnenweb. Forum Formicidarum 21 (1): 16.

Genuchten JPL van 1986. Verspreiding van rode bosmieren in de Loonse en Drunense Duinen. RIN, Leersum: 1-60.

Gompel R v 2023. Inventarisatie van een populatie veenmioeren op de Malpieheide. Forum Formicidarum 24 (3/4): 28-31.

Gompel R v 2023. Veenmieren en klimaatverandering. Forum Formicidarum 24 (3/4): 32-37.

Gompel R van 2023. Miereninteracties in beeld VI: moerassteekmier versus humusmier. Forum Formicidarum 23 (3): 8-9.

Groothuis j 2023. Boekbespreking: Rice & Niga 2021. Ants: wokers of the worold. Forum Formicidarum 24 (1): 25-26.

Groothuis J 2022. Beheersing van het mediterraan draaigatje, er is hoop. Dierplagen Informatie 2022 (2): 10-12.

Groothuis J 2021. Een kijk in het minibrein van de mier - reprise. Forum Formicidarum 22 (1): 21-25.

Groothuis J & Noordijk J 2020. De meeste mieren hoeven niet bestreden te worden. Dierplagen 23 (3): 9.

Groothuis J 2019. Miereninteracties in beeld IV - 'tandem running'. Forum Formicidarum 20 (2): 3-4.

Groothuis J 2018. Een kijk in het minibrein van de mier. Forum Formicidarum 19 (1): 6-11.

Groothuis J 2018. Miereninteracties in beeld II. Forum Formicidarium 19 (2): 5-6.

Gruyter T de 2013. Mieren in de keuken. Forum Formicidarum 14: 3-4.

Gruyter T de 2013. Nestverwarmingssysteem van Dhr. Kloos Sr. Forum Formicidarum 14 (1): 4-6.

Haelewaters D 2016. Parasietschimmels op mieren. Forum Formicidarum 17 (1): 9-15.

Haelewaters D, Boer P, Báthori F, Rádai Z, Reboleira ASPS, Tartally A, Pfliegler WP, Kesel A de and Nedvěd O, 2019. Studies of Laboulbeniales on Myrmica ants (IV): host-related
diversity and thallus distribution patterns of Rickia wasmannii. Parasite 26, 29: 1-17.

Haelewaters D, Boer P, Gort G & Noordijk J 2015. Studies of Laboulbeniales (Fungi, Ascomycota) on Myrmica ants (II): variation of infection by Rickia wasmannii over habitats and time. Animal Biology (2015) DOI 10.1163/15707563-00002472.

Haelewaters D, Boer P & Noordijk J 2015. Studies of Laboulbeniales (Fungi, Ascomycota) on Myrmica ants: Rickia wasmannii in the Netherlands. Journal of Hymenoptera Research 44: 39-47.

Helsdingen PJ van 2019. Spin van het jaar 2019: de bosmierspringspin. Nieuwsbrief SPINED 38: 24,

Hemminga M 2016. Mierenwegen: een observatie in de Volgermeerpolder. Forum Formicidarum 17 (2): 21-22.

Hengel GR, Heuts B, Mabelis AA & Zijlstra M 2018. De Mierenwerkgroep bestaat 30 jaar! 1988-2018. Forum Formicidarium 19 (3): 3-16.

Hermans JT & HJM van Buggenum 2020. De rode bosmieren (Formica rufa-groep) van Landgoed Rozendaal en Schrevenhof. Deel 1. Ecologie van rode bosmieren en boskolonisatie rond 1990 en 2019. Natuurhistorisch Maandblad 109 (8): 163-171.

Hermans J 2018. Excursie naar de Driestruik (Herkenbosch) op 8 september 2018. Forum Formicidarium 19 (3): 16-19.

Heuts BA, Cornelissen P and Lambrechts DYM 2003. Different attack modes of Formica species in interspecific one-on-one combats woth other ants (Hymenoptera: Formicidae). Annales Zoologici 53: 205-216.

Hillegers H 1998. De mosflora van mierenbulten in Zuid-Limburgse droge schraallanden, een eerste verkenning. Buxbaumiella 47: 31-35.

Huis A van 2006. Insecten als voedsel. In: Huigens T & Jong P de (ed). Muggenzifters en mierenreukers. Laboratorium voor Entomologie Wageningen.

Ivens A 2023 Boekbespreking: D. vd Meer 2021 Ik ben Roevie, een bosmier. Forum Formicidarum 23 (3): 22.

Ivens A 2020. Boekbespreking: Bunting P 2020. De wereldse wijsheid van de mier. Uitgeverij Condor. Forum Formicidarum 21 (3): 25-26.

Ivens ABF 2019. Allemaal zombies: manipulatie van mieren door parasieten. Forum Formicidarum 20 (1): 10-14.

Ivens ABF 2018. Ondergrondse veehouderij door mieren: een model voor samenwerking in de natuur. Forum Formicidarum 19 (1): 11-15.

Jong E de & E Kerkhof 1995. De verspreiding van de veen(ren)mier (Formica transkaucasica) in relatie tot de grootte en de ligging van hun leefgebieden. Stageverslag D951016, IBN-DLO Wageningen.

Jonge JT de 1983 Hinderlijke of schadelijke miljioenpoten en insekten in en om gebouwen in 1982. Entomologische Berichten Amsterdam 43: 113-116.

Jonge JT de 1985 Opmerkelijke insekten in en om gebouwen in 1984. Entomologische Berichten Amsterdam 45: 166-168.

Jonge JT de 1986 Opmerkelijke insekten in en om gebouwen in 1985. Entomologische Berichten Amsterdam 46: 159-162.

Jonge JT de 1988 Opmerkelijke mijten en insekten in en om gebouwen in 1986. Entomologische Berichten Amsterdam 48: 18-19.

Keijl G, P Boer, R Buesink & R Molero-Baltanás 2023. Atelura formicaria, a new silverfish for the netherlands. (Zygentoma: Nicoletiidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 60: 83-89.

Klosters J, Wouters P & Veer W de 2014. Voedsel van de Groene Specht in Noord-Brabant. Limosa 87: 74-81.

Koetsier B 2022. Boekbespreking: A. Cools, 2021. Mijn-Miern-Hoop. Forum Formicidarum 23 (1): 24-25.

Koetsier B 2018. Mierenwijsheid. Natura 115 (3): 20-21.

Kos M 2021. Mieren als nestpredatoren van hommels. Hymeno Varia 23: 38-43.

Kos M 2020 Boekbespreking m.b.t. Lebas et al 2019. Veldgids mieren van Europa. Forum Formicidarum 21 (1): 23-26.

Kramer KU 1950 Een verwaarloosde Nederlandse Myrmica vorm. Entomologische Berichten 13: 97-98.

Kleukers R 2013. Wie vindt de eerste mierenkrekel in Nederland? Forum Formicidarum 14 (2): 9-10.

Leerschool H 1988. Bijen, wespen en mieren (H A) van Brunssumer Heide en Schinveldse Bossen. Inventarisatie 1982-1987. Heerlen.

Lefeber V 1995 Drie aanwinsten voor de Nederlandse Aculeatenfauna (Hymenoptera: Apidae, Formicidae). Entomologische Berichten 55: 135.

Lefeber V 1995. De bijen en een mier van mergelgroeve ‘t Rooth bij Bemelen (H A;A en F). Natuurhistorisch Maandblad 84: 227-229.

Langohr R, P Crombe & G Louwagie 2015. Over archeologie, bodemkunde en mieren. Forum Formicidarum 16 (2): 14-18.

Loon AJ v 2023., De twee MWG-excursies van 2023 (Wekeromse Zand, NP Zuid-Kennemrland). Forum Formicidarum 24 (3/4): 25-27.

Loon AJ v 2023. De amazonemier op de Plateaux. Forum Formicidarum 24 (3/4): 16-22.

Loon AJ v, J Noordijk M de Winkel 2023. De zwarte reuzenmier in Nederland - nieuwe stand van zaken. Forum Formicidarum 23 (3): 17-21.

Loon AJ v 2023 Mierenwerkgroepexcursioe in zuidelijk Salland. Forum Formicidarum 23 (3): 14-17.

Loon AJ v 2022. Edward O. Wilson (1929-2021). Forum Formicidarum 23(1): 4-5.

Loon AJ v, J Noordijk & H Verboom 2021. Exotische mieren in Maastricht: een voorbode voor meer Nederlandse steden? Natuurhistorisch Maandblad 110 (4): 63-68.

Loon AH van & J Noordijk 2021. Gestage opomars van de plaagmier Lasius neglectus. Forum Formicidarum 22 (3): 10-13.

Loon AJ van 2021. Excursie Eesveen op 3 juli 2021. Forum Formicidarum 22 (3): 6-7.

Loon AJ van 2020. MWG-excursie naar Koningsheide en Grote Heide (Deelerwoud) op 29 augustus 2020. Forum Formicidarum 21 (3): 23-25.

Loon AJ van 2020. Miereninteracties in beeld VI: de permanente sociaal-parasiet Harpagoxenus sublaevis bij Leptothorax acervorum. Forum Formicidarum 21 (2): 3-5

Loon AJ van 2019. Sommige mieren kunnen tegen een stootje... Forum Formicidarum 20 (2): 5-6.

Loon AJ van 2018. Miereninteracties in beeld I. Forum Formicidarium 19 (2): 3-4.

Loon AJ van 2018. MWG-excursie naar Staelduinsche Bos en Hoek van Holland. Forum Formicidarium 19 (2): 6-9.

Loon AJ van & Jinze Noordijk 2017. Verslag van de MWG-excursie naar de Plateau8x op 26 augustus 2017. Forum Formicidarum 18 (3): 3-7.

Loon AJ van 2016. MWG-excursie naar de veenkolonien in Drenthe op 9 juli 2016. Forum Formicidarum 17 (2): 6-7.

Loon AJ van 2015. MWG-excurise naar Friesland op 19 september 2015. Forum Formicidarum 16 (3): 12-14.

Loon AJ van 2012. De plaagmier Lasius neglectus in Nederland. Forum Formicidarum febr. 2012: p. 2-6.

Loon AJ van Mabelis AA 1996. Flora en fauna 2030 - Fase III. Deelrapport mieren. Stichting EIS-Nederland.

Loon AJ van 2004. Formicidae - mieren. in: Peeters TMJ et al. De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Fauna 6: 227-263.

Loon AJ van 2006. Mieren (Formicidae). In: Weeda EJ et al. Diversiteit hoog houden; bouwstenen voor een geintegreerd natuurbeheer. Alterra-rapport 1418: 143-144, 244.

Loon AJ van 2009. Risicoanalyse van de plaagmier Lasius neglectus. Stichting European Invertebrate Survey - Nederland, EIS2009-03.

Loon AJ van & Boer P 2010. Formicidae - mieren. in: Noordijk et al. De Nederlandse biodiversiteit.

Loon AJ van & Mabelis B 2014. Nogmaals de Schoorlse stronkmieren. Forum Formicidarum 15 (1): 6-7.

Loon AJ van & Noordijk J 2016. Komt de amazonemier nog voor in ons land? Forum Formicidarum 17 (2): 17-20.

Loon AJ van & Noordijk J 2016. Hebben damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen effect op de mierenfauna? Forum Formicidarum 17 (2): 8-14.

Loon AJ, Noordijk J, Verschoor M 2016. Import van de zwarte reuzenmier (Hymenoptera: Formicidae: Camponotus vagus) met wijnstokken. Entomologische Berichten 76: 1970198.

Loon AJ van & Noordijk J, Cox JPJ, Vankerkhoven F, Gielen K @ Crevecoeur L 2019. Is de amazonemier in Nederland en Belgie nagenoeg uitgestorven? De Levende Natuur 120: 179-182.

Mabelis AA & Klomphaar T 2019. Kolonisatie van geplagde heidepercelen door mieren. Forum Formicidarum 20(2): 6-12.

Mabelis AA 1975. De soortenrijkdom van mieren in een aantal bostypen. Contactblad voor Oecologen 11 (3/4): 57-69.

Mabelis AA 1976. Invloed van maaien, branden en grazen op de mierenfauna van de Strabrechtse heide. RIN-rapport, Leersum.

Mabelis AA 1977. Artenreichtum von Ameisen in einigen Waldtypen. In: R. Tuxen (ed), Vegetation und Fauna. Cramer, Vaduz: 187-207.

Mabelis AA 1978. Effecten van beheersmaatregelen op de invertebratenfauna van kalkgraslanden. RIN-rapport, Leersum.

Mabelis AA 1979. Distribution of red wood ants (Formica polyctena Foerster). Netherlands Journal of Zoology 29: 221-232.

Mabelis AA 1979. Nest splitting by the red wood ant (Formica polyctena Foerster). Netherlands Journal of Zoology 29: 109-125.

Mabelis AA 1979. Wood ant wars, the relationship between aggression and predation in the red wood ant (Formica polyctena Foerst.). Netherlands Journal of Zoology 29: 451-620.

Mabelis AA 1980. Bosmieren van de Bremhof. Zuidhollands Landschap 3: 6-8.

Mabelis AA 1982. Rode bosmieren. In: Encyclopedie van Natuur in Europa, deel 4. Spectrum, Amsterdam: 936-937.

Mabelis AA 1983. Mieren en mensen. Natuurbehoud 14 (3): 68-70.

Mabelis AA 1983. Rode bosmieren op de Hoge Veluwe. De Schouw 30 (1): 6-11.

Mabelis AA 1983. De verspreiding van rode bosmieren. Bosbouwvoorlichting 22 (1): 6-8.

Mabelis AA 1983. De invertebratenfauna van de Zuidlimburgse kalkgraslanden. Mieren (Hymenoptera: Formicidae) II. Natuurhistorisch Maandblad 72: 33-37.

Mabelis AA 1983. Kunnen mieren ons leren kalkgraslanden te beheren? Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 33: 13-17.

Mabelis AA 1983. Mieren. in: Bink FA (red) Natuurbeheer in Nederland: Dieren. Pudoc Wageningen: 399-410.

Mabelis AA 1984. De verspreiding van rode bosmieren. Bosbouwvoorlichting 23 (2): 18-19.

Mabelis AA 1984. De verspreiding van rode bosmieren. Natura 81: 134-138.

Mabelis AA 1984. Aggression in Wood ants (Formica polyctena Foerst., Hymenoptera, Formicidae). Aggressive Behavior 10: 47-53.

Mabelis AA 1984. Leren van mieren. Bulletin voor het onderwijs in de Biologie 15 (91): 198-200.

Mabelis AA 1984. De mieren van de Bemelerberg. Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 34: 76-80.

Mabelis AA 1984. Interference between wood ants and other ant species (Hymenoptera: Formicidae). Netherlands Journal of Zoology 34: 1-20.

Mabelis AA 1986. How to protect ants in an affluent society? In: Velthuis HHW (red) Proceedings of the 3rd European Congres of Entomology, Amsterdam: 457-460.

Mabelis AA 1986. Ants and the threats posed by modern land-use. Species, Newsletter of the SSC (IUCN) 7: 36-37.

Mabelis AA 1986. Why do queens fly (Hymenoptera, Formicidae). In: HHW Velthuis (ed) Proc. 3rd.Eur.Congress of Entomology 3: 461-464.

Mabelis AA 1987. Mieren als toetssoorten voor het beheer van natuurgebieden. Bosbouwvoorlichting 26 (1): 6-8.

Mabelis AA 1987. Mieren van de Sint-Pietersberg. Euglena 6 (2): 32-35.

Mabelis AA 1987. Go to the ants, be wise and protect them! IUCN Bulletin 18 (7-9): 9.

Mabelis AA 1987. Heidefauna en heidebeheer. De Levende Natuur 88: 130-141.

Mabelis AA 1987. Branden van bermen veroorzaakt verarming van flora en fauna. Politie, Dier en Milieu 62: 78-80.

Mabelis AA 1987. Verspreiding en habitat van de stronkmier, Formica truncorum Fabricius (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 47: 129-136.

Mabelis AA 1988. De rode bosmier. In: J. Desmet (ed), Dierlevens LANNOO, Tielt: 260-267.

Mabelis AA 1989. Rode bosmier krijgt wettelijk beschermde status. Bosbouwvoorlichting 28 (2): 24-25.

Mabelis AA 1992. Wood ants in fragmented woodlands. In: L Zombori & L Peregovits (eds), Proc.4th. ECE/XIII.SIEEC, Budapest: 757-761.

Mabelis AA 1993. Mieren in het duin. Duin 16 (1): 10-12.

Mabelis AA 1994. Flying as a survibal strategy for wood ants in a fragmented landscape (Hymenoptera, Formicidae). Memorabilia Zool. 48: 147-170.

Mabelis AA 2000. Amazonemier (Polyergus rufescens) duikt op in de Achterhoek (Hymenoptera; Formicidae). Entomologische Berichten 60: 50-52.

Mabelis AA 2000. Kwaliteitsmeters voor stadsnatuur. De Levende Natuur 101: 193-196.

Mabelis AA 2002. Bruikbaarheid van mieren voor de monitoring van natuurgebieden. Alterrarapport 571. Wageningen.

Mabelis AA 2007. Is de zwarte reuzenmier (Camponotus vagus) inheems? Entomologische Berichten 67: 108-109.

Mabelis AA 2013. De boommier Lasius brunneus als gast in een bosmiernest. Forum Formicidarum 14: 6-8 en Entomologische Berichten 73: 25.

Mabelis AA 2013. Inbraak in bosmiernesten door poppenrovers. Forum Formicidarum 14: 8-10.

Mabelis AA 2013 Het Mierenbos van Zeist. Forum Formicidarum 13: 19-22.

Mabelis AA 2018 Boomnest van de behaarde bosmier. De Levende Natuur 119: 110-113.

Mabelis AA 2018. Bosmieren. Kunnen bosmieren houtoogsten overleven? Het Groene Blad, winter 2018: 15-18.

Mabelis AA 2021. Zijn bosmieren gewilde dieren? Forum Formicidarium 22 (2): 3-9.

Mabelis AA & JJ Boomsma 1984. The ant fauna of coastal and continental islands in The Netherlands. Abstract Vol. XVII Int. Congress of Entomology, Hamburg: 498.

Mabelis AA, Boting PH, Dijkstra PJ & Zaaijer PM 1986 De stronkmier (Formica truncorum Fabricius) toch inheems! (Hymenoptera:Formicidae). Entomologische Berichten 46: 173-175.

Mabelis AA & Chardon JP 2005. Survival of the black bog ant (Formica transkaucasica Nasonov) in relation to the fragmentation of its habitat. Journal of Insect Conservation 9: 95-108.

Mabelis AA & Chardon JP 2006. Survival of the trunk ant (Formica truncorum Fabricius, 1804; Hymenoptera: Formicidae) in a fragmented habitat. Myrmecological News 9: 1–11.

Mabelis AA & Houwelingen, V van 2012. Kleine bosmieren versus grote grazers. Holland's Duinen nr. 60.

Mabelis AA & Korczynska 2015. Kunnen rode bosmieren overleven in een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap? Entomologische Berichten 75: 260-265.

Mabelis AA & Korczynska 2016. Long-term impact of agriculture on the survival of wood ants of the Formica rufa groep (Formicidae). Journal of Insect Conservation 20: 621-628.

Mabelis BA, AJ v Loon & W Dekoninck 2010. Verovert de plaagmier Nederland? Entomologische Berichten 70: 30-36.

Mabelis AA & JCF Mabelis-Jonkers 1978. Verspreiding van mieren in kalkrijke gebieden van Zuid-Limburg (Hymenoptera, Formicidae). Entomologische Berichten 38: 165-168.

Mabelis AA & ME van Roosmalen 1977. Cannibalism in Formica polyctena Foerst. (Hymenoptera, Formicidae). Proc.8th.Int.Congress IUSSI. Pudos, Wageningen: 307-308.

Mabelis AA & Soesbergen M 1989. Verspreiding van rode bosmieren in relatie tot grootte van hun woongebieden. In: Ellis W (red) Insektenfauna en natuurbeheer. Wetenschappelijke Mededeling KNNV 192: 49-52.

Mabelis AA & Turin H 1982. De invertebratenfauna van Zuidlimburgse kalkgraslanden. Beheer. Natuurhistorisch Maandblad 71: 199-207.

MacGillavry D 1943 Een huisinvasie door Camponotus ligniperdus. Verslagen Wetenschappelijke Mededelingen van de 98ste Zomervegadering der Nederlandse Entomologische Vereniging. Tijdschrift voor Entomologie 86: LVI-LVIII.

MacGillavry D 1945 Camponotus ligniperdus in huizen. Entomologische Berichten 11: 284-285.

Meer D vd 2021. Ik ben Roevie, een bosmier - wat mierenbroodjes te maken hebben met de natuur. Uitgeverij Boekscout, 34 pp.

Mierenwerkgroep Bestuur 2018. In memoriam Nico W. Elfferich. Forum fORMICIDARUM 19 (1): 4-6.

Meijer F, J Bowman, T Faassen & J Noordijk 2023. Insectenrijkdom in de Brabantse boomkronen. De Levende Natuur 124 (2): 73-77.

Minis-van de Geyn W 19xx De mierenroof. Uit: xxxx Limburg 1940-1945: van rampkomeet tot vredespalm. Publiciteitsbureau Veldeke.

Mohlmann T 2018. Mens en mier, een intieme relatie. Dierplagen Informatie 2: 26-28.

Mol A 2017. De bladwesp Blasticotoma filiceti en de relatie met mieren. Forum Formicidarum 18 (1): 5-13.

Neckheim CM & Boer P 2019. Slakken in mierennesten. Spirula 421: 27-28.

Louwerens-Jan Nederlof & Tim Möhlmann 2022. Mierenplanten: een levendige relatie tussen plant en dier – voorbeelden in Diergaarde Blijdorp. Forum Formicidarum 23 (2): 3-10.

Nierstrasz 1941 Overwintering van de moerasmier. Natura 1941: 73-74.

Noordijk J 2023. Mieren in het kronendak. Forum Formicidarum 24 (3/4): 22-24.

Noordijk J & J Groothuis 2023. Twee Aphaenogaster-soorten nieuw op de lijst van geimporteerde mierenexoten (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 83 (3): 80-81.

Noordijk J & A.J.v.Loon 2023. De mierenfauna van de Brunssumerheide. Forum Formicidarum 23 (3): 3-7.

Noordijk J 2023. Vier 'vuurmiersoorten' op de Unielijst invasieve exoten. Forum Formicidarum 24 (1): 11-15.

Noordijk J & P Boer 2023. Exotische mieren in dierentuingebouwen. De Harpij 42 (1): 15-19

Noordijk J 2023. Wijdverspreide vestiging in Nederland en eerste melding in Belgie van de gewone dikkop Pheidole pallidula (Hymenoptera: Formicidae). Forum Formicidarum 24 (1): 15-24.

Noordijk J, J Groothuis, M. Brooks & Th. Heijerman 2022. De exotische mier Nylanderia jaegerskioeldi gevonmden in plantenpotten uit het ,mediterrane gebied. Dierplagen informatie 25 (1:) 20-23.

Noordijk J 2022. Inventarisatie en kennisverspreiding exotische mieren in tuincentra. EIS2022-19.

Noordijk J 2022. Bestrijding mediterraan draaigatje Almere, Stripheldenbuurt. EIS20922-26.

Noordijk J 2022. Mediterrane draaigatjes in het vroege voorjaar. Forum Formicidarum 23 (2): 12-16.

Noordijk J 2022 boekbespreking: WR Tschinkel 2021 Ant architecture. Forum Formicidarum 23(1): 26-27.

Noordijk J, M de Winke, R Morssinkhof & T Heijerman 2022. Een nest van Messor barbarus in een plantenkuip in een tuincentrum. Forum Formicidarum 23(1): 13-20.

Noordijk J, AJ v Loon & P. Boer 2021. Beschermingsplan stronkmier. Rapport EIS Kenniscentrum Insecten 30 pp

Noordijk J 2021. De mediterrane compostmier Hypoponera eduardi (Hymenoptera: Formicidae) heeft Nederland bereikt met potplanten. Entomologische Berichten 81: 256-258.

Noordijk J, Groothuis J 2021. Eerste vondsten van de langkaakhartkopmier Strumigenys rogeri (Hymenoptera: Formicidae) in Nederland. Entomologische Berichten 81: 230-231.

Noordijk J 2021. Waarnemingen aan een gedeukte gouden tor op een nest van de glanzende houtmier. Forum Formicidarum 22 (2): 16-20.

Noordijk J, GJ Bloem & Th. Heijerman 2021. First Eoropean population of the tropical ant Strumigenys emmae (Hymenoptera: Formicidae). Entomologist's Monthly Magazine 157: 211-214.

Noordijk J, Boer P, Heijerman T 2021. Een nieuwe mierenexoot in Nederland: Crematogaster schmidti (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 81: 74-75.

Noordijk J & Loon AJ van 2020. Mieren en heidebeheer; een casestudy van het Papschot. Forum Formicidarum 21 (2): 6-12.

Njegovan J 2019. Wegmieren aan de paksoi op 5-hoog. Forum Formicidarum 20 (3): 16-17.

Noordijk J & Wit B de 2021. Mieren op en langs natuurakkers van Het Utrechts Landschap. Forum Formicidarum 22 (1): 4-11.

Noordijk J 2020. Het Iberisch draaigatje, massale vondst in een plantenpot uit een tuincentrum. Dierplagen 2020 (4): 10-11.

Noordijk J 2020. Boekbespreking: Naylor-Ballesteros C 2017. Hier met die mier. Uitg Memphis Belle, Amsterdam. 26 pp. Forum Formicidarum 21 (2): 25-26.

Noordijk J & Rijswijk C van 2020. Het eerste mierenreservaat in Nederland: 'De Heide' bij Bennekom. Forum Formicidarum 21 (3): 3-9.

Noordijk J 2020. Boekbespreking:Scupola A 2018. Le formiche del Veneto/The ants of Veneto. WBA Handbooks 9. Verona. 336 pp. Forum Formicidarum 21 (2): 23-25.

Noordijk J 2020. Eerste vondst van de mierenpissebed Platyarthrus hoffmannseggi bij het Iberisch draaigatje Tapinoma ibericum. Forum Formicidarum 21 (2): 16-21.

Noordijk J, Loon AJ van & Cox JPJ 2020. Eerste Nederlandse vondst van de in boomkronen levende viervlekmier Dolichoderus quadripunctatus (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 54: 1-6.

Noordijk J 2020. Boekbespreking m.b.t. Seifert 2018 The ants of central and North Europe. Forum Formicidarum 21 (1): 20-23.

Noordijk J & Schimmel J 2020. Exotische bruidsvluchten. Forum Formicidarum 21 (1): 17-20.

Noordijk J 2019. Miereninventarisatie van 'De Gooren en Krochten' en omgeving (Zundert, Noord-Brabant). Forum Formicidarum 20 (3): 22-24.

Noordijk J, Boer P, Aukema B, Heijerman Th, Krediet A & Ruijven J van 2019. De mieren vasn het grasland Roodborn. Resultaat na natuurontwikkeling. Naruurhistorisch Maandblad 108: 177-182.

Noordijk J 2019. Wat doen mieren met vogelveren? Forum Formicidarum 20 (3): 13-15.

Noordijk J, Groothuis J & Nederlof L-J 2019. Beschimmelde witvoetmieren Technomyrmex vitiensis. Forum Formicidarum 20 (3): 11-12.

Noordijk J & De Winkel M 2019. Miereninteracties in beeld V: Camponotus ligniperda versus Formica. Forum Formicidarum 20 (3): 3-8.

Noordijk J 2019. Nieuws over invasieve draaigatjes, inclusief literatuurmelding van een nieuwe Nederlandse soort: Iberiscyh draaigatje Tapinoma ibericum. Forum Formicidarum 20(2): 12-17.

Noordijk J, Boer P, Aukema B, Heijerman T, Krediet A, Ruijven J van 2019. De mieren van het grasland Roodborn, Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 108: 177-182.

Noordijk J & Van Loon AJ 2019. Mieren van Nationaal Park Hollandse Duinen (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 79: 118-122.

Noordijk J, Haas MD de & Groothuis J 2019. Een nieuwe mierengastheer van de ectoparasitaire schimmel Aegeritella tuberculata. Entomologische Berichten 79: 108.

Noordijk J & Winkel M de 2019. Vijf nesten van de gewone reuzenmier in Nederland (Hymenoptera: Formicidae: Camponotus ligniperda). Entomologische Berichten 79: 86-93.

Noordijk J 2019. Miereninteracties in beeld III: Camponotus vagus en Lasius niger. Forum Formicidarum 20 (1): 3.

Noordijk J, Noordijk SJ & Loon AJ van 2019. Miereninventarisatie met wijnbuisjes en door handvangsten in het Noordal in Zuid-Limburg. Forum Formicidarum 20 (1): 4-7.

Noordijk J, Boer P & Van Loon AJ van 2019. Bedreigde mierensoorten. Vakblad Natuur Bos Landschap januari 2019: 16-19.

Noordijk J, Loon AJ van & Cox JPJ 2018. Miereninventarisatie van venoevers van de Groote Heide, met speciale aandacht voor steekmieren. EIS2018-3.

Noordijk J, & Loon AJ van 2018. Miereninventarisatie voormalige gentiaanblauwtjesplek DeMalpie. EIS2018-024.

Noordijk J 2018. Een bruidsvlucht van de diefmier Solenopsis fugax. Forum Formicidarum 19 (2): 9-12.

Noordijk J & Loon AJ 2018. Een nieuwe verspreidingsatlas van de Nederlandse mieren. Forum Formicidarum 19 (1): 18-23.

Noordijk J 2017. Exotische mieren in Ouwehands Dierenpark. Forum Formicidarum 17 (3): 9-11.

Noordijk J 2017. Eerste vondst van de gladde slankmier Leptothorax greleri in Noord-Brabant. Forum Formicidarum 17 n(3): 11-14.

Noordijk J, Loon AJ van & Mabelis AA 2017. De bijzondere mierenfauna van De Borkeld (Rijssen-Holten, Overijssel). Forum Formicidarum 18 (2): 18-26.

Noordijk J, Boer P, Loon A van & Brooks M 2017. Invasieve mieren vragen om gecoordineerde aanpak. De Levende Natuur 118: 134-135.

Noordijk J & Loos G 2016. Miereninventarisatie in het Merske (NL). Forum Formicidarum17 (1): 5-8.

Noordijk J 2016. Het mediterraan draaigatje, een nieuwe invasieve mier in ons land. Dierplagen 2016 no. 2: 10-12.

Noordijk J 2016. Leefwijze van Tapinoma nigerrimum (Hymenoptera: Formicidae), een neiwue exotische mier in Nederland. Entomologische Berichten 76: 86-93.

Noordijk J 2014. Boekbespreking van Douwes et al. 2012. Nationalnyckeln till Sveriges flora och Fauna. Staklar: Myror - gettingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespodae. ArtDatabank,SLU, Uppsala. 382 pp. Forum Formicidarum 15 (1): 14-15.

Noordijk J 2012. Een risicoanalyse voor brandmieren Solenopsis (Formicidae). Forum Formicidarum oktober 2012: 8-11.

Noordijk J, Colijn E, Smit J, Veling K & Vries MW de 2013. Begrazingsintensiteit en insectenrijkdom in heideterreinen. De Levende Natuur 114: 204-211.

Noordijk J 2013. Nesten van de gewone steekmier Myrmica rubra in huisjes van de wijngaardslak. Forum Formicidarum 14 (2): 8.

Noordijk J & Van der Spek E 2016. Hymenoptera-inventarisatie bij Ouddorp (Goeree) door twee NEV-secties. Entomologische Berichten 76: 196-197

Noordijk J & Loon AJ van 2014. De mierenfauna van het Platte Bosch en twee andere Zuid-Limburgse terreinen. Forum Formicidarum 15 (2): 9-14.

Noordijk J, Loon AJ van, Gigengack K, Hengel R van & Hemminga M 2013. Mierenwerkgroepexcursie naar de Noardlike Fryske Walden in juli 2013. Forum Formicidarum 14 (2): 11-15.

Noordijk J, Vierbergen B & Boer P 2012. Brandmieren Solenopsis in Nederland (Hymenoptera, Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 37: 5-14.

Noordijk J & Boer P 2012. Vondst van een permanent grondnest van de boommier Lasius brunneus. Forum Formicidarum april 2012: 13-15.

Noordijk J, Boer P, Gleichman M & Morssinkhof R 2008. Mieren van het Hulshorsterzand: Resultaten van een inventarisatie met potvallen en raamvallen. Forum Formicidarum aug 2008: 9, 12-16.

Noordijk J, Hengel, R van & Lenders T 2013 Mierennesten onder reptielenplaten in De Meinweg. Forum Formicidarum 13: 14-18.

Noordijk J, Morssinkhof R, Boer P, Schaffers AP, Heijerman Th, Sykora KV 2008. How ants find each other; temporal and spatial patterns in nuptial flights. Insectes Sociaux 55: 266-273.

Noordijk J, Boer P, Wijnhoven H, Smits J, Raemakers I 2008. De staafmier Ponera coarctata in Nederland (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 63: 78-82.

Noordijk J, Boer P & Morssinkhof R 2008. Miereninventarisatie universiteitsterrein ‘De Born’ in Wageningen 2006. Forum Formicidarum 7: 6-10.

Noordijk J & Boer P 2007. Mieren in Veluwebermen: soortenrijkdom en aanbevelingen voor beheer (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 27: 23-50. Summary: Ants in roadside verges on the Veluwe: species richness and recommendations for management (Hymenoptera: Formicidae).

Noordijk J, Schaffers AP, Heijerman T, Boer P, Gleichman M, Sykora KV, 2010. Effects of vegetation management by mowing on ground-dwelling arthropods. Ecological Engineering 36: 740–750.

Noordwijk CGE van, Boer P, Dekoninck W 2007. Comment les fourmis du Thier de Lanaye nous apprennent à gérer les pelouses calcaires néerlandaises. Echo des Réserves 4: 4-7.

Noordwijk CGE van, Boer P, Mabelis AA, Verberk WCEP & Siepel H 2012. Life-history strategies as a tool to identify conservation constrains: A case-study on ants in chalk grasslands. Ecological Indicators 13: 303-313.

Otten L 2021. Kale bosmier slachtoffer van ATB-pad. Forum Formicidarum 22 (3): 18-21.

Oude J de 2006. De lotgevallen van enige Maastrichtse insectencolleties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Entomologische Berichten 66: 106-107.

Oudemans AC 1916 Camponotus ligniperdus bij Arnhem. Entomologische Berichten 4: 307-308.

Oudemans JTH 1900 De Nederlandsche insecten. Thieme Zutphen.

Prins B & Prins E 2023. Verknipte koninginnen van de gewone steekmier Myrmica rubra. Forum Formicidarum 23 (3): 11-14.

Prins E, Noorijk J, Arp W, Belgers D & Kos M 2017. MWG-excursie naar Ermelo en Nijkerk op 10 september 2016. Forum Formicidarum 17 (3): 3-6.

Raignier A 1928 Bij het nieuwe Amazonen-distrikt te Oudenbosch (NB). Natura 1928: 267-275.

Raignier A 1929 Over het ontstaan van nieuwe kolonies bij de amazonemier. Natuurhistorisch Maandblad 18: 96-100, 112-114.

Raignier A 1957 Het leven der mieren. Prismaboeken Utrecht/Antwerpen.206 pp

Reclaire A 1926. Overzicht van de in Nederland en het omliggende gebied bij mieren gevonden Coleoptera. Entomologische Berichten Amsterdam 7: 127-141, 151-157.

Reclaire A 1941 Wantsen in mierennesten. In weer en wind 1941: 181-184.

Reemer M, AJ van Loon & TMJ Peeters (ed) 2004. De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptrera: Aculeata). Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis / KNNV.

Reinboud W 2023. Een halve schorpioenmierkoningin. Forum Formicidarum 23 (3): 10-11.

Rossem G van, Burger HC & Bund CF van de 1964 Schadelijke insecten in 1963. Entomologische Berichten 24: 144-147.

Schmitz H 1916. De Nederlandsche Mieren en haar Gasten. Jaarboek 1915. Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Maastricht 93-238.

Schmitz H 1932. In Memoriam P Erich Wasmann S.J.. Tijschrift voor Entomologie 75:1-57.

Schoeters E, Vankerkhoven F, 2001. Onze mieren. Educatie Limburgs Landschap Heusden-Zolder.175 pp.

Schoeters E, Vankerkhoven F 2001. Onze mieren. Geactualiseerde determinatietabel voor België. Educatie Limburgs Landschap Heusden-Zolder.62pp.

Schoeters E & Vankerkhoven F 2002. Onze mieren, geactualiseerde determinatietabel voor België. Educatie Limburgs Landschap. Heusden-Zolder.62 pp.

Schug A 1960. Untersuchungen über die Grossenvariabilitat des mannlichen Copulationsapparates bei verschiedenen Formica-Arten. Zool. Anz. 117: 390-399.

Silfhout M v 2018. Mierenblauwtjes. Dierplagen 21 (3): 26-27.

Simek M 2006. PlusMagazine nov. 2006: 16-21.

Slaa EJ 2013. Genetische diversiteit en samenwerking. Forum Formicidarum 14 (2): 3-7.

Sleesen D van de 1943 De Bescherming van de Roode boschmier De Levende Natuur 1943: 101-103.

Smit JT & Bree E de 2018. De grote knikspriet Microdon major nieuw voor Nederland (Dipetra: Syrphidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 51: 39-48.

Smits LJPM, J Groothuis, J noordijk & AJ van Loon 2021. Een gynandromorf van de plaagmier Lasius neglectus. Forum Formicidarum 22 (3): 13-17.

Smits LJPM 2018. Spread, establishment and ecological impact of the invasive ant Lasius neglectus in urban areas. EIS Leiden / Radbout University, Institute for Water and Wetland Research, Nijmegen.

Snellen van Vollenhoven SC 1858. Naamlijst van Nederlandsche Vliesvleugelige insekten (Hymenoptera). in: Herklots. Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland: 221-283.

Soesbergen M 1993 De bruidsvlucht van de Stronkmier. Natura 1993 (1): 14-15.

Soesbergen M 1998 Mieren In: Mechers M, Soesbergen M & Timmermans G. Paardenbijters en mensentreiters, de veelpoters van Amsterdam. Schuyt & Co., Haarlem: 115-123.

Somsen H 1996. Bosbeheer “kan de boom in”. Brabants Landschap april 1996: 72-76.

Somsen H 2019. Mieren: emergentie en evolutie. Forum Formicidarum 20 (3): 8-10.

Starcke A 1925. Een kinderroof-tocht van het roode leger. De Levende Natuur 30: 100-105.

Starcke A 1925. Gemengd nest Fuliginosus-umbratus. Natura 1925: 28-30.

Starcke A 1926. Determineertabel voor werkmieren uit Nederland en omliggend gebied, met inbegrip der in kassen zich voortplantende exoten. De Levende Natuur 31: 79-95, 117-124, 146-151.

Starcke A 1928. Iets over de verspreiding van onze miersoorten. Natura xx: 258-264.

Starcke A 1931. Voordracht. Tijdschrift Entomologie 74: XII-XVIII.

Starcke A 1932. De sabelmier in de Paltserduinen te Den Dolder. Natura 1932: 130-133.

Starcke A 1932. Een nieuwe Camponotus-soort. Tijdschrift Entomologie 75: vergadering verslag XXI-XXV.

Starcke A 1933. De larven der Dolichoderinen. Tijdschrift Entomologie 76: vergadering verslag XXVI-XXXI.

Starcke A 1934. Sociaal chimaeren. Verslag van de 67e wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging op 6 Februari 1934: XXIX-XXXVI.

Starcke A 1936. Retouches sur quelques fourmis d’Europe I. Entomolische Berichten 9: 277-279.

Starcke A 1937. Retouches sur quelques fourmis d’Europe II. Tijdschrift Entomolgie 80: 38-72.

Starcke A 1941. Het eten van eigen broed door mieren-koninginnen. De Levende Natuur 1941: 14-17.

Starcke A 1942. Drie nog onbeschreven Europeesche Miervormen. Tijdschrift Entomologie 85: vergadering verslag XXIV-XXIX.

Starcke A 1943. Onze verdreven boschmieren. De Levende Natuur 1943: 1-7.

Starcke A 1943. Nederlandsche Adventief-mieren. Verslag van de 76e wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereniging op 6 maart 1943: XVII-XXII.

Starcke A 1943. Directe adoptie van Lasius fuliginosus bij L. niger, hesmosis bij Strongylognathus testaceus. Verslag van de 98ste zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging op 3 Juli 1943. LX-LXIII.

Starcke A 1943. De bescherming van de Roode boschmier, technisch beschouwd. De Levende Natuur 1943: 177-184.

Starcke A 1943. Tot welken leeftijd legt de werkster-mier eieren? Entomologische berichten 11: 60-64.

Starcke A 1944. Bescherming van de Roode boschmier. De Levende Natuur 1944: 145-147.

Starcke A 1944. Determineertabel voor de werksterkaste der Nederlandsche mieren. Herziene 2e druk. Natuurhistotisch Maandblad 33: 6-8, 23-24, 29-32, 37-38, 43-46, 55-56, 58-60, 62-65, 72-76.

Starcke A 1947. De boreale vorm van de roode boschmier (Formica rufa rufa Nyl.) op de Hooge Veluwe. Entomolische Berichten 12: 144-147.

Starcke A 1949. Contribution to the Biology of Myrmica schencki Em. (Hym. Form.). Tijdschrift Entomologie 91: 25-71.

Starcke A 1949. De Amazones van het Ottolaantje. In: Besemer et al (red) In het voetspoor van Thijsse. Veenman & Zonen, Wageningen: 167-175.

Staveren A van 2017. Verplaatsen mierennesten groot succes. Vakblad Natuur Bos Landschap 139-14-15.

Stoker K 1986. De verspreiding van rode bosmieren op de Hoge Veluwe. RIN-rapport 86/9.

Struyker Boudier H 1989. Jezuiet op de hei - uit het leven van een mierenkenner, Erich Wasmann (1859-1931). Natuurhistorisch Maandblad 78: 43-47.

Tongeren HP van 2018. De mierenval - de Mobiusband II van Maurits Cormelis Escher. Forum Formicidarum 19 (1): 24-25.

Turin H, Noordijk J, Meer F van der & Boer P 2014. Hooiwagens, loopkevers en mieren in houtwallen in de Noardlike Fryske Walden. Entomologische Berichten 74: 219-229.

Udding G 2020. Acht keer in een seizoen verhuizende behaarde bosmieren. Forum Formicidarum 21 (1): 3-9.

Uyttenboogaart DL 1946. De geschiedenis van mijn verzameling. Tijdschrift voor Entomologie 87: (o.a. 94-95).

Vallenduuk HJ 1987. Faunistiek en biologie van myrmecofiele Histeridae in Nederland (Coleoptera). Entomologische Berichten47: 53-59.

Veen GF 2018. Grote grazers en mieren - samen sturen ze plantengemeenschappen. Forum Formicidarum 19(1): 16-18.

Verbeek M 1983. Structuur en diversiteit van mierengemeenschappen in duinvalleien op de Nederlandse Waddeneilanden meu-augustus 1981. VU Amsterdam / RIN-Leersum: 1-30.

Vergoossen W 2022. Boekbespreking: Armin Schieb 2020. Das Ameisenkollektiv. Entstehung und Organisation eines Waldameisenvolkes. Forum Formicidarum 23 (2): 16-18.

Versluijs R 2012. Camponotus ligniperda. Forum Formicidarum febr. 2012: 18-19.

Versluijs R, Vogels J & Noordwijk T van 2013. Mierengemeenschappen in het heidelandschap. De Levende Natuur 114: 220-225.

Versluijs R & Boer P 2014. In Nederland voorkomende gaststeekmieren, waaronder een nieuwe soort: Myrmica bibikoffi (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 74: 147-151.

Vierbergen G 2001. Interference of the exotic Technomyrmex albipes with rearing of stinless bees. Diagnostic activities plant protection service Wageningen The Netherlands. Annual Report 2000: 71-72.

Vierbergen G 2001. Damage to a paved foothpath caused by nest-making of Tapinoma erraticum. Annual Report 1999. Diagnostic Centre Plant Protection Service Wageningen. Verslagen en Mededelingen no. 210: 59-60.

Vierbergen G 2003. Technomyrmex albipes en andere exoten in Nederland. Forum Formicedarum 4 (2): 4-7.
Vogels J, Nijssen M, Boer P, Kooijman A, Esselink H, 2006. Effecten van brand op vegetatie en fauna in de Nederlandse duinen. Rapport Stichting Bargerveen.

Vries H de, Bouwman J, Verhagen R, Boer P 2005. Bedreigde insecten in Noord-Brabantse hoogvenen. De Vlinderstichting VS2004.13.

Walrecht BJJR 1957. Over bouwarbeid van mieren De Levende Natuur 1957: 202-204

Walrecht BJJR 1961. Het nest van Lasius fuliginosus, de Glanzend zwarte houtmier. De Levende Natuur 64: 258-264.

Walrecht BJJR 1962. De confituur-schelp van Pater Senden en de mieren. De Levende Natuur 1962: 60-64.

Walrecht BJJR 1962. Over het kerkhof van de mieren. De Levende Natuur 1962: 83-87.

Walrecht BJJR 1964. Over zichtbaar en onzichtbaar begrensde mierenwegen. De Levende Natuur 1964: 174-177.

Wasmann E 1889. Ein kleiner Beitrag zur Niederländischen Ameisenfauna. Tijdschrift voor Entomologie 32: 19-xx

Wasmann, E. 1894. Formica exsecta Nyl. und ihren Nestgenossen. Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preußischen Rheinlande, Westfalens und des Regierungsbezirks Osnabrück 51: 10-22. 

Wasmann E 1890. Vergleichende Studien über Ameisengäste und Termitengäste. Tijdschrift voor Entomologie 33: 25-97.

Wasmann E 1891a. Vorbemerkungen zu den Internationalen Beziehungen der Ameisengäste. Biologischen Centralblatt XI (11).

Wasmann E 1891b. Verzeichniss der Ameisen und Ameisengäste von Höllandisch Limburg. Tijdschrift voor Entomologie 34: 39-64.

Wasmann E 1891c. Zur Lebensweise von Anergates atratulus Schenk. Natur und Offenbarung 37: 210-223.

Wasmann E 1898. Erster Nachtrag zu den Ameisengästen von holländisch Limburg, mit bioloischen Notizen. Tijdschrift voor Entomologie 41: 1-18.

Wasmann E 1899. Weitere Nachträge zum Verzeichniss der Ameisengäste von holländisch Limburg.I. Supplement zumersten Nachtrag zu den Ameisengästen van holländisch Limburg. Tijdschrift voor Entomologie 42: 158-171.

Wasmann E 1901-2. Neues über die zusammengesetzten Nester und gemischten Kolonien der Ameisen. Allgem. Zeitschr. F. Ent. VI S. 353-355, 369-371; VII S 105, 33-37, 72-77, 100-108, 136-139, 167-173, 206-208, 235-240, 260-265, 293-298, 340-345, 385-390, 422-427, 441-449.

Wasmann E 1914. Bemerkungen zu Bönner’s Studie über Formica fusca picea Nyl. Biologisches Centralblatt 34: 76-80.

Wasmann E 1915. Zwei für Holland neue Ameisen, mit anderen Bemerkungen über Ameisen un deren Gäste aus Süd-Limburg. Tijdschrift voor Entomologie 58: 150-171.

Wasmann E 1925. Die Ameisenmimikry. Ein exakter Beitrag zum Mimikryproblem und zur Theorie des Anpassung. (250,. Beitrag zur Kenntnis der Myrmecophilen). Abhandlungen zur theoretischen Biologie 19: 1-164.

Westhoff V 1960. Bosmieren en mierenbossen. De Levende Natuur 1960: 121-128.

Westhoff V & Westhoff-De Joncheere JN 1942. Verspreiding en nestecologie van de mieren in de Nederlandsche Bosschen. Tijdschrift over Plantenziekten, sep-oct 1942: 1-76.

Wilde A de 2020. Nest van bossteekmier in slakkenhuis. Forum Formicidarum 21 (3): 17-19.

Wit B de, J Noordijk 2023. Mieren in bosreservaten van Kroondomein Het Loo. Florum Formicidarum 24 (2/3): 9-16.

Wolbers R 2019. Mierenexcursie Soesterberg en Soest op zaterdag 6 juli 2019. Forum Formicidarum 20 (3): 17-21.

Wynhoff I 2013 Blauwtjes en mieren: maak van je vijanden zorgzame gastvrouwen. Forum Formicidarum 13: 3-13.

Zuijlen JW van 2021. Enkele mierengasten onder de vliegen. in: T. Peeters, a v Eck & T Cramer (red). Natuustudie in De Kaaistoep. Verslag 2020, 26e onderzoeksjaar. TWM Gronden BV, Natuurmeseum Brabant & KNNV-afdeling Tilburg. pp 71-73.

 

 

 
 
laatste update: 28-04-2023