DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
PREDATOREN
 
MIERENETERS
groene specht
draaihals
zwarte specht
grote bonte specht
kraaiachtigen
gewone pad
rugstreeppad
mierenleeuwlarven
bepaalde mieren
bepaalde kevers
bepaalde spinnen

 


Miereneters
Gevleugelde mieren zijn geliefd bij bijna alle amfibieën, reptielen, vogels en vele, kleine, insectenetende zoogdieren. De wijfjes (‘prinsessen’) zitten vol vetten en eiwitten en zijn dus zeer gewild. De mannetjes kunnen zich niet verweren en doen nauwelijks pogingen om te vluchten. Zij vormen dus een gemakkelijke prooi.
Larven en poppen kunnen zich ook niet verweren, maar worden continu door de werksters bewaakt. Op warme, niet droge zomerdagen, zit het broed boven in het nest, vlak onder de oppervlakte en kan daarom gemakkelijk worden opgescharreld. Vooral kraai- en hoenderachtigen doen dat. Diverse mierensoorten, vooral de renmieren Serviformica, dringen graag verstoorde nesten binnen om poppen en larven op te pakken die dan voor het grijpen liggen.
Ook diverse mierensoorten leven (deels) van mierenbroed. De glanzende houtmier Lasius fuliginosus spant wat dat betreft de kroon. Zij vallen met grote overmacht een mierennest aan en plunderen net zo lang tot het meeste mierenbroed veroverd is en naar hun eigen nest is vervoerd.
Diefmieren Solenopsis fugax hebben hun nest tegen dat van een andere mierensoort gebouwd. Via kleine openingen in de scheidingswand tussen deze nesten, dringen ze het nest binnen en roven alles wat eetbaar is, waaronder broed.
Werkstermieren kunnen zich goed verweren. Het aantal diersoorten wat specifiek op hen jacht maakt is beperkt.
Spechten: De groene specht leeft vrijwel uitsluitend van mieren. Dat geldt ook voor de draaihals. Onderzocht is dat het voedsel van draaihals pullen voor 98% uit mieren bestaat (Freitag 1996). Opvallend vaak betreft het mierenpoppen. Ook zwarte- en bonte spechten hebben dikwijls mieren op het menu staan, maar zij zijn meer miereneters ‘als het zo uit komt’.
Kraaiachtigen, met name kauwen en vlaamse gaaien eten geregeld werkstermieren. Het mierenaandeel van hun dagelijkse voedselinname blijft beperkt.
Amfibieën. Vooral padden eten veel mieren. Zeer waarschijnlijk vormen zij hun belangrijkste voedselbron.
Mierenleeuwlarven. Hoewel de naam anders doet vermoeden, leven mierenleeuwlarven maar deels van mieren. Zij eten alles wat eetbaar en hanteerbaar is wat in hun vangtrechter komt. Aangezien mieren overal voorkomen waar ook mierenleeuwen voorkomen, behoren mieren tot de top onder hun prooidieren.
Zandloopkevers, met name de larven, eten mieren, maar in welke mate is onbekend.
Bepaalde spinnen eten alleen, of vrijwel alleen mieren, de mierenjagerspinnen van het geslacht Zodarion, de mierendief Callilepis nocturna en de galgspinnen van het geslacht Dipoepna.

Bronnen:
Freitag A 1996. Le régime alimentaire du Torcol fourmilier (Jynx torquilla) en Valais (Suisse). Nos Oiseaux 43: 497-512.
 
  draaihals
Draaihalzen eten graag mieren. Foto: Peter de Weijer.
   
  gewone pad
Een hoofdbestanddeel van het paddenmenu bestaat uit mieren. juli 2013, Bergen (NH)
   
mierenleeuwkuiltje
Twee trechtervormige vangkuiltjes van de larven van de zwartkopmierenleeuw Myrmeleon formicarius, aug. 2011, 't Harde (GE).

 

laatste update: 27.04.2017