DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
 
 
HOME
 
  SITEMAP  
 

INLEIDING

De samensteller

DE TIEN MEEST GESTELDE VRAGEN

Mieren in de media

Vakantiemieren (opvallende, Europese mieren)

 

DETERMINEREN MET EEN BOEK
MIEREN DETERMINEREN ((pas op!)

BESCHERMDE EN BEDREIGDE MIERENSOORTEN
Wettelijke bepalingen en wat daarmee samenhangt
Bedreigde soorten en voorstel voor een Rode Lijst
Bescherming van bosmieren

LASTIGE MIEREN
MIERENBESTRIJDINGSMIDDELEN
BRIEVEN VAN MENSEN DIE OVERLAST ERVAREN

BIOLOGIE
De sociale maag en oorlog
Acht typen mierennesten
Formica rufa - behaarde bosmier - koninginnen in een monodome nestkoepel
Het nest van de rode bosmier
Overwinteren
Het voedsel van rode bosmieren
Mieren en agressie
Mierennestbewoners
Parasieten in en op mieren
Predatoren (miereneters)
Mieren als predatoren van vogelkuikens
Mieren als predatoren van teken
De groene specht als predator

NATUURBEHEER
Inleiding
Bedreigingen van mierenpopulaties
Consequenties van natuurbeheer
Inventariseren en monitoren
In- en export van rode bosmieren

Begrazen
Maaien
Branden
Plaggen
Ontgronden en/of verwijderen van de toplaag
Chopperen van heide

BIOTOPEN
Heggen en oude boomgaarden
Bossen
Kapvlakten
Droge heiden
Venen en natte heide
Dijken en wegbermen

HET BELANG VAN MIEREN IN HET ECOSYSTEEM
Mieren vormen het landschap
Bosmieren als insectenverdelgers
Mieren als biologische bestrijders
Mieren als onkruidbestrijders
Mieren en luizen

Mieren als zaaiers
Mieren remmen de verzuring
Live in woodant mounds
Vegetation on woodant mounds
Mierennesten als CO2 opslag

MIEREN HOUDEN

SPREEKBEURTEN / WERKSTUKKEN


DE SOORTEN
Collecties
Nederlandse soortenlijst
Zwermvluchten
Determineren
Formica - bosmieren - determineren
Formica s.str. - rode bosmieren - determineren

RODE BOSMIEREN
Bescherming van bosmieren
Rode bosmieren vogelvrij
Het nest van de rode bosmier
Het voedsel van rode bosmieren
In- en export van rode bosmieren
Live in woodant mounds
Vegetation on woodant mounds
Formica s.str. - rode bosmieren - determineren
Formica polyctena - kale (rode) bosmier
Formica pratensis - zwartrugbosmier
Formica rufa - behaarde (rode) bosmier

Formica rufa - behaarde bosmier - koninginnen in een monodome nestkoepel
Formica truncorum - stronkmier

 

PUBLIKATIES OVER MIEREN VAN NEDERLAND

 

SPECIALS OVER BEPAALDE SOORTEN

Crematogaster scutellaris - rode schorpioenmier
Formica cunicularia & F. rufibarbis -
bruine en rode renmier
Formica exsecta -
gewone satermier
Formica fusca - de grauwzwarte renmier
Formica pressilabris - deuklipsatermier
Formica polyctena - kale (rode) bosmier
Formica pratensis - zwartrugbosmier
Formica rufa - behaarde (rode) bosmier

Formica sanguinea - bloedrode roofmier
Formica truncorum - stronkmier
Formicoxenus nitidulus - glanzende gastmier
Hypoponera punctatissima - gewone compostmier
Lasius brunneus - boommier
Lasius flavus - gele weidemier
Lasius fuliginosus - glanzende houtmier
Lasius meridionalis - veldmier
Lasius mixtus - wintermier
Lasius niger - wegmier
Lasius platythorax - humusmier
Lasius psammophilus - buntgrasmier
Lasius umbratus - schaduwmier
Leptothorax - grote slankmieren
Linepithema humile - Argentijnse mier
Monomorium - faraomieren

Myrmica gallienii - zeggensteekmier
Myrmica hirsuta - ruige gaststeekmier
Myrmica lobicornis - kalme steekmier
Myrmica lonae - lepelsteekmier
Myrmica rubra - gewone steekmier
Myrmica ruginodis - bossteekmier
Myrmica rugulosa - kleine steekmier
Myrmica sabuleti - zandsteekmier
Myrmica scabrinodis - moerassteekmier
Myrmica schencki - kokersteekmier

Myrmica specioides - duinsteekmier
Pheidole - dikkoppen
Plagiolepis schmitzii - Atlantische dwergschubmier
Ponera coarctata - zwarte staafmier
Ponera testacea - bruine staafmier
Solenopsis invicta - rode vuurmier
Stenamma - drentelmieren
Tapinoma - draaigatjes
Temnothorax - dwergslankmieren
Tetramorium caespitum - zwarte zaadmier
Tetramorium immigrans - een nieuwe NL-mier?

 

 

ENGELSE VLAG

Choppering of heather [Empetrion nigri]

Data of nuptial flights in the Netherlands

Species list of the Netherlands

Species list of Saba (Caribbean)
Species list of Curacao (Caribbean)

Survival and colonisation of burned coastal dune habitats by ants

Vulnerability for fire

Are their native Holarctic Lasius and Serviformica ant species in the USA,
other than exotic ones?
With a key of the North American Lasius s.str. and Chthonolasius subgenera.

 

SPECIALS ABOUT WOOD ANTS

Live in wood ant mounds
Vegetation on wood ant mounds

 

 

 

 

 

 

 

 
 
laatste update: 01.04.2020