DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
WETTELIJKE BEPALINGEN EN WAT DAARMEE SAMENHANGT

bosmierkoepel

 

Op de Rode Lijst voor Vlinders en Sprinkhanen èn de Habitatrichtlijn staan enkele vlinders (blauwtjes) en sprinkhanen die geassocieerd zijn met mieren, dat wil zeggen dat als deze vlinders en sprinkhanen beschermd moeten worden, dit automatisch inhoud dat ook hun associees moeten worden beschermd.
De mieren die geassocieerd zijn met Rode Lijst vlinders zijn de bossteekmier Myrmica ruginodis, de moerassteekmier M. scabrinodis en de kokersteekmier M. schencki.
De mieren die geassocieerd zijn met Rode Lijst sprinkhanen zijn de satermier Formica exsecta en de gele weidemier Lasius flavus.
Diverse soorten mossen van de Rode Lijst komen voor op L. flavus-koepels.

Rode bosmieren zijn eveneens paraplusoorten, dat wil zeggen dat zij die van belang zijn voor het behoud van andere soorten. Bosmierenhopen zijn ecosystemen op zich, die zeer specifieke dier- en schimmelsoorten herbergen.
Rode bosmieren en gele weidemieren zijn bovendien typische sleutelsoorten, dat wil zeggen dat zij een belangrijke rol vervullen in het ecosysteem waarin zij voorkomen. Zo hebben bosmieren een sterk regulerende invloed op allerlei insectenpopulaties. Gele weidemieren spelen een belangrijke rol in het ontstaan, vorming en voortbestaan van het ecosysteem waarin zij domineren. Ze geven vorm aan het reliëf in het landschap en scheppen daardoor allerlei microhabitats.

De International Union for the Conservation of Nature (IUCN) heeft een lijst opgesteld van kwestbare en/of bedreigde diersoorten. Hierop staan ook enkele soorten die in Nederland voorkomen: de woekermier Tetramorium atratulum, de rode bosmieren Formica rufa, F. polyctena en F. pratensis, de glanzende gastmier Formicoxenus nitidulus en de ruige gaststeekmier Myrmica hirsuta.
Alle vier deze soorten hebben geen bestaansmogelijkheden zonder de aanwezigheid van andere mierensoorten. Bevruchte wijfjes van rode bosmieren hebben een andere mierensoort nodig om een kolonie te stichten (om koningin te worden). De soorten die dit betreffen zijn de grauwzwarte renmier Formica fusca, de bruine renmier F. cunicularia en de rode renmier F. rufibarbis. Bevruchte wijfjes van de woekermier kunnen alleen leven in nesten van zaadmieren Tetramorium. De ruige gaststeekmier leeft uitsluitend in de nesten van zandsteekmieren M. sabuleti en lepelsteekmieren M. lonae. De glanzende gastmier leeft in rode bosmiernesten en satermiernesten Formica (Coptoformica).

Links:
http://www.iucnredlist.org

zie ook: Rode bosmieren vogelvrij en Bescherming Rode bosmieren en Rode Lijst

 

 

laatste update: 06.02.2016